Datum / čas
24.09.2020
09:00-15:30

Místo konání
Pardubice – Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Adresa:
U Josefa 118
Pardubice

Cílové skupiny

 • Asistenti pedagoga
 • Pedagogové volného času
 • Psychologové
 • Ředitelé školy a školských zařízení
 • Učitel – metodik prevence
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé gymnázií
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé SOŠ a SOU
 • Učitelé speciálních škol
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Výchovní poradci


č. akreditace MŠMT: 14972/2018-2-654

č. akreditace MPSV: A2017/0683-SP

 

Hodinová dotace: 7 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Kurz má za cíl seznámit pracovníky, kteří se při své práci  setkávají s projevy závadového chování dětí a mladistvých s možnostmi těch, kdo vykonávají sociálně právní ochranu dětí. V průběhu kurzu budou frekventanti seznámeni se základními právními normami v této oblasti, s metodami práce s dětmi i rodinou. Pozornost je věnována zejména vyhodnocení situace dítěte a rodiny, individuálnímu plánování sociálně právní ochrany dítěte a plánování jednotlivých kroků v duchu SMART kritérií. Formou kazuistik bude poukázáno na příklady dobré praxe. Prostor je věnován i řízené diskusi a zodpovídání dotazů z dané oblasti.

 

Cíle školení:

Cílem semináře je seznámit účastníky se Zákonem o sociálně právní ochraně dětí a souvisejícími základními právními předpisy, kompetencemi, nejčastějšími typy problémů řešených při výkonu sociálně právní ochrany dětí – závadové chování, trestná činnost dětí a mladistvých, záškoláctví, problémy rodin s vícečetnými sociálními problémy.

V návaznosti na to je dále kurz zaměřen na vyhodnocení situace v rodině, na individuální plánování a řešení konkrétních situací.

 

Cílová skupina:

učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, učitel – metodik prevence, výchovní poradci, psychologové, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol

 

Lektor:

Mgr. Dana Kovářová

Absolventka UK v Praze je specialista v oblasti pomáhajících profesí, která se orientuje v evropských systémech zdravotní asociální péče a sociální politiky. Má citlivý přístup ke specifickým potřebám, lidským právům a etickým aspektům péče oznevýhodněné klientské skupiny. Absolvovala řadu kurzů a výcviků (např.: Dítě jako pachatel nebo oběť trestného činu, Trestní odpovědnost mládeže, Znalecké posudky zpracované pro soudní řízení při sporech o děti, Speciální techniky při práci s dětským klientem, Soudnictví ve věcech mládeže, Zvláštní řízení soudní, Výcvik choreografie rozhovoru – Rozhovor je cesta ke změně, Spolu a jinak v sociální práci,Agresivita a trest – vhodné a nevhodné tresty, způsoby a formy trestání, pravidla při používání trestu, alternativní způsoby používání trestů, Standardy kvality SPOD, Umění povzbudit a motivovat, Metodika práce s rodiči). V současné době pracuje na odboru soc. věcí jako kurátorka pro děti a mládež. Hlavní pracovní náplní a oblastí odpovědnosti je individuální a skupinové poradenství.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce.

 

Cena: 1250,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1250,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz