logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Základy vedení lidí a týmové spolupráce


01. 10. 2024
8:00 - 15:15

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

8 vyučovacích hodin

A2023/0317-SP/PC/VP

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Pracovník v manažerské, řídicí funkci

1590 Kč / osoba
Přihláška

V kurzu se účastníci dozví, co je potřeba pro efektivní vedení lidí a týmovou spolupráci. Program je vhodný nejen pro vedoucí pracovníky a sociální pracovníky, ale také pro pracovníky v sociálních službách, kteří jsou v pracovní pozici koordinátor. Účastníci kurzu poznají rozdíl mezi řízením a vedením – leadershipem. Vzdělávací program definuje rozdíly mezi skupinou a týmem, jaké jsou jednotlivé role v týmu, např. dle Belbina a jaká jsou pozitiva týmové spolupráce. Je zde kladen důraz na  význam motivace a efektivní týmové komunikace. Budou specifikovány možné překážky v týmové spolupráci a pomocí praktických ukázek, cvičení a interaktivních diskusí pochopí účastník svoji roli v týmu a přínos pro týmovou spolupráci.


Absolvent vzdělávacího programu se bude orientovat v základních informacích z oblasti budování a řízení týmů v sociální oblasti a rozvoje týmové spolupráce. Pochopí rozdíly mezi skupinou a týmem, bude schopen identifikovat jednotlivé role v týmu, např. dle Belbina. Bude si uvědomovat pozitiva týmové spolupráce, význam motivace pro spolupráci a bude lépe zvládat efektivní týmové komunikace (asertivní, TAN komunikaci). Vedoucí pracovník (např. koordinátor) bude znát techniky pro efektivní komunikaci a podporu členů svého týmu, popř. jak správně sestavit tým. Bude schopen identifikovat překážky v týmové spolupráci. Pomocí praktických ukázek, cvičení a interaktivních diskusí pochopí svoji roli v týmu a svůj přínos pro týmovou spolupráci.


Mgr. Jana Kuchyňková

Absolventka Univerzity J. A. Komenského v Praze v oboru speciální pedagogika - etopedie. Ve své praxi působila na různých pozicích ve školství i v sociální oblasti. Ve školství se věnovala dětem s kombinovaným postižením. V sociální oblasti působila jako vedoucí denního centra, vedoucí aktivizačních činností nebo ředitelka sociální služby Včelka či Alzheimer Home. V současnosti působí jako lektorka vzdělávání v sociálních službách.

1 590 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

Údaje o účastníkovi

Údaje o dalším účastníkovi

ve formátu dd.mm.rrrr (např. 29.02.1975)


Fakturační údaje