logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Základy práce s klientem s manipulativním chováním i agresí


19. 11. 2024
8:00 - 15:15

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

8 vyučovacích hodin

A2023/0314-SP/PC/PP/VP

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Neformální pečovatelé
  • Pracovník v manažerské, řídicí funkci

1590 Kč / osoba
Přihláška

Ve vzdělávacím programu Základy práce s klientem s manipulativním chováním i agresí bude popsána manipulace, její formy a příčiny. Budou rozebráni činitelé vyvolávající agresivní chování (např. nevhodné chování personálu jako spouštěč manipulace či agrese). Bude popsán klient manipulující i agresivní a příčiny tohoto chování, jako je např. emoční reakce na neuspokojené potřeby či naučené chování. Budou popsány manipulativní projevy a strategie klienta, vč. manipulace agresí. Bude popsán průběh agresivního chování, vč. kyvadla agrese a možnosti personálu v rozčilující fázi. Druhá část kurzu bude zaměřena na nácviky zvládání komunikace s manipulativním i agresivním klientem, identifikace potřeb klienta a vhodná komunikace vedoucí ke spolupráci. 


Účastníci kurzu Úvod do práce s klientem s agresí a manipulativním chováním získají dostatek informací o efektivních i etických strategiích jak komunikovat a pracovat s klientem s agresivním a manipulativním chováním. Dozví se o podobách agrese, příčinách a formách agrese, které mozkové části jsou při agresi zapojeny, faktorech které spouští agresivní nebo manipulativní chování, vč. chyb na straně personálu. Dozví se, jak funguje kyvadlo agrese a jak komunikačně či pomocí jiných strategií zklidnit klienta ještě v rozčilující fázi. Budou ukázány plány rizik, bude rozebrána dobrá praxe. Díky komunikačním nácvikům aktivního naslouchání si účastníci kurzu posílí empatii (do potřeb klienta a s cílem lepšího pochopení důvodů agrese či manipulace). Díky rolovým nácvikům si upevní dovednosti na člověka orientované komunikace s člověkem v agresi a asertivní komunikace s člověkem manipulujícím. 


PhDr. Markéta Vaculová, MBA.

Od roku 2002 působí v sociálních službách, předtím v letech 1996 - 2000 pracovala v Psychiatrické léčebně Kroměříž. V sociálních službách vystřídala pracovní pozice vedoucí sociálně zdravotního oddělení v DOZP, terénní sociální pracovnice v SAS, vyučující na VŠ, aktivizační pracovnice v DS, všeobecná sestra v DZR, sociální pracovnice v SR, vedoucí pečovatelské služby a odborný metodický pracovník a supervizor pro standardizaci strategie podpory osob s atypickým chováním v rámci projektu Most do dobré praxe. Naposledy působila jako Odborný specialista v projektu "Podporujeme hrdinství, které není vidět" jako vedoucí týmu provázejících pracovníků v podpoře domácí péče.

V současné době působí M. Vaculová především jako konzultant a supervizor, příležitostně také jako mediátor a krizový intervent, pravidelně spolupracuje s MPSV na různých projektech.

1 590 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

Údaje o účastníkovi

Údaje o dalším účastníkovi

ve formátu dd.mm.rrrr (např. 29.02.1975)


Fakturační údaje