Datum / čas
04.03.2020
09:00-16:00

Místo konání
Jihlava – Školicí středisko JMA

Adresa:
Pávovská 4493/15b
Jihlava

Cílové skupiny

  • Neformální pečovatelé
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Sociální pracovníci


č. akreditace MPSV: A2018/0297-SP/PC

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Účastníci budou seznámení se základy zahradní terapie, care farming a terapie ve volné přírodě. Dostanou informace o výhodách přístupu care farming, seznámí se se základy aktivit se zvířaty a aktivit v zahradě. Získají náhled na toto prostředí jako na terapeutické médium a prostředek k (re)integraci. Účastníci se seznámí se zahradní terapii, jejím historickém vývoji a především využití zahradní terapie v rámci sociálních služeb. V rámci školení budou nabídnuty různé praktické příklady zahradní terapie a její využití u různých cílových skupin a to i v rámci různých prostředí (pobytové služby, mobilní mini zahrady pro imobilní klienty, balkónové zahrady, zahrady pro klienty s tělesným handicapem, zahrady v léčebných komunitách, atp.).

 

Cíle školení:

Účastník se seznámí se základy zahradní terapie a care farming a jejich principy. Představeny budou také základní nástroje a techniky, včetně smyslové aktivizace a jejího využití v rámci zahradní terapie. Účastníkům bude nastíněn průběh praktických technik a k nim potřebných pomůcek. Účastník se obeznámí s vhodností užití zahradní terapie u jednotlivých cílových skupin a v různých situacích.

 

Cílová skupina:

Sociální pracovníci v oblasti sociální prevence a péče, pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a neformální pečovatelé

 

Lektor:

Mgr. et Mgr. Pavlína Březinová 

Absolventka Univerzity Palackého v Olomouci – Speciálně pedagogická andragogika v oboru psychopedie, somatopedie a poradenství; Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky v oboru psychopedie, somatopedie a expresivní terapie a oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na Univerzitě Karlově. Má dlouholetou praxi na pozici speciálního pedagoga u osob s mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. Svoji praxi a odborné vzdělání uplatňuje jako externí lektor v tématech práce s klienty s mentálním postižením s akcentem na expresivně terapeutické postupy. V současnosti působí jako vedoucí sociální služby prevence a je účastníkem seberozvojového kurzu „Gestalt v osobním a pracovním kontextu“.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce.

 

Cena: 1390,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz