Datum / čas
30.09.2020
09:00-16:00

Místo konání
Ostrava

Adresa:
bude upřesněno
Ostrava

Cílové skupiny

  • Neformální pečovatelé
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Sociální pracovníci


č. akreditace MPSV: A2018/0297-SP/PC

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Účastníci budou seznámeni s historickými kořeny zahradní terapie, což bude dáno do kontextu současných sociálních služeb v jejich individuálních podmínkách. Na zahradu je v rámci kurzu nahlíženo z několika hledisek – témata „zahradničení“, tedy rovina pracovní terapie, dále relaxační, aktivizační, smyslové podněty. Otevírají se otázky k čemu má zahrada sloužit, jaké máme zdroje, podmínky a co pro smysluplné využití zahrady můžeme jako pracovníci udělat. Hledání možností „jak dostat zahradu dovnitř“ a jak život z budovy sociální služby „dostat ven“.

 

Cíle školení:

Účastník přichází na kurz se svými vstupními informacemi o aktuálním (ne)využití zahrady přináležející k sociální službě. V průběhu kurzu aktivně participuje na sdělovaných informacích a diskutuje o možnostech, zkušenostech, úspěších a neúspěších při využívání zahrady s klienty. Cílem je otevření mysli účastníka, posun v náhledu na využití zahrady, naučit se jak o zahradě přemýšlet, jak hledat možnosti a zdroje. Účastník odchází s plánem na využití zahrady, který je rámcový dlouhodobý a také má aspekt „co mohu udělat jinak hned zítra“.

 

Cílová skupina:

Sociální pracovníci v oblasti sociální prevence a péče, pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a neformální pečovatelé

 

Lektor:

Mgr. et Mgr. Pavlína Březinová 

Vystudovala speciálně pedagogickou andragogiku v oboru psychopedie, somatopedie, expresivní terapie a poradenství. V této odbornosti má dlouholetou praxi v přímé práci s klienty sociálních služeb. Jako absolventka manažerského vzdělání realizuje svoji profesi na pozici vedoucí sociálních služeb. Svoji praxi a odborné vzdělání uplatňuje jako externí lektor v tématech práce s klienty s mentálním postižením s akcentem na expresivně terapeutické postupy. Je absolventkou seberozvojového kurzu „Gestalt v osobním a pracovním kontextu“ a frekventantkou psychoterapeutického výcviku v psychoanalytické psychoterapii.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce.

 

Cena: 1390,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz