Datum / čas
13.10.2020
09:00-16:00

Místo konání
Praha

Adresa:
bude upřesněno
Praha

Cílové skupiny

  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé MŠ
  • Učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
  • Vychovatelé školských zařízení


č. akreditace MŠMT: 24559/2018-2-847

 

Hodinová dotace:  8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář je zaměřen na seznámení s možnostmi využití výtvarné výchovy jako prostředníka pro spojení s různými souvislostmi a rozšířením poznatků dětí – historických, společenských, environmentálních a dalších. Účastníci získají základ pro vytváření zásobníku metodicky zpracovaných témat pro využití v praxi

 

Cíle školení:

Účastníci semináře se seznámí se základními principy artefiletiky a možnostmi propojováním s dalšími obory i předměty. Prostřednictvím vlastní tvorby si vyzkouší přínos využití netradičních metod a forem pro osobnostní rozvoj i spojení s vyučovacími předměty. Cílem je naučit se vytvářet výtvarné řady s přesahem do dalších oblastí pro děti předškolního a mladšího školního věku a umět je využít v praxi.

 

Cílová skupina:

učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, Učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, Vychovatelé školských zařízení

 

Lektor:

Mgr. Martina Pernicová

Učitelka v MŠ a v ZŠ, absolventka Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Karlovy v Praze, zkušenosti s pravidelným pořádáním Odpolední pro maminky s dětmi v mateřské škole, vedení výtvarných kroužku pro předškolní děti, vedení „Předškoličky“- přípravy předškoláků pro vstup do ZŠ, dlouhodobá spolupráce s rodinami nadaných dětí a pomoc při řešení problémů, lektorka školení DVPP od roku 2013 – zabývá se tématy netradičního pojetí výtvarné výchovy,  problematikou vzdělávání nadaných dětí v MŠ a osobnostním a sociálním rozvojem dvouletých dětí v MŠ.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1 540,- Kč/osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1540,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz