Vytváření vztahu s přírodou – prvky environmentální výchovy na 1. stupni ZŠ


Termín

14. 11. 2017
13:00 - 16:30

Místo

Hradec Králové
bude upřesněno, Hradec Králové

Hodinová dotace

4 vyučovací hodiny

Číslo akreditace

11691/2020-4-432

Cílová skupina

  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Vychovatelé školských zařízení

Obsah školení

 

Seminář přináší příležitost nahlédnout na vytváření vztahu dětí na 1. stupni ZŠ s přírodou skrze prožitkové aktivity. Účastníci získají informace o způsobech, jak podnítit zájem dětí o přírodu, posílit jejich pozorovací schopnosti, myšlení i vnímání. Důraz je kladen na celý proces pozorování, objevování a vyvozování závěrů, který si zúčastnění pedagogové budou moci sami vyzkoušet. Prostor bude dán také vzájemnému sdílení zkušeností a představení konkrétních realizovaných projektů (Hlína, Můj strom, Voda)

 

Seminář zahrne následující témata:

·       Zapojení smyslů do výuky – vlastní prožitek, náměty, doporučení

·       Vedení ranních kruhů

·       Praktické ukázky průřezových témat pro přímou práci s dětmi:

-        Projekt Hlína – seznámení prožitkovou formou

-        Projekt Můj strom – předání zkušeností z realizace projektu

-        Projekt Voda - předání zkušeností z realizace projektu

·       Hry pro pobyt v přírodě

·       Náměty, doporučení, diskuze


Cíle školení

 

Cílem semináře je skrze prožitkové aktivity vést účastníky k novým pohledům na vytváření vztahu žáků s přírodou. Školení poskytne prostor pro vzájemné sdílení zkušeností a námětů z praxe pro přímou práci s dětmi.


Cena

840,00 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář