Datum / čas
17.06.2019
09:00-16:00

Místo konání
Ostrava – školicí středisko HERTIN

Adresa:
Jiřího Trnky 1237/9
Ostrava - Mariánske Hory

Cílové skupiny

  • Neformální pečovatelé
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Sociální pracovníci


č. akreditace MPSV – 2016/0487-PC/SP/PP

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář je zaměřen na seznámení se základními tématy psychosociální péče o smrtelně nemocné, umírající a pozůstalé v době jejich zármutku. Jedná se o jednu z oblastí péče, která klade vysoké nároky na poskytování sociální opory ze strany profesionálních pracovníků. Úvodním obsahem školení je vymezení pojmů spojených se smrtelnou nevyléčitelnou nemocí, s procesem umírání, prožíváním a potřebami nemocných a jejich blízkých a etických souvislostí určujících jednání pracovníků. Účastníci se seznámí s možnostmi a typy sociálních služeb určených cílové skupině uživatelů včetně forem hospicové péče a rovněž se specifiky péče o smrtelně nemocného v domácím prostředí a v zařízeních pobytových služeb. Dále budou zmíněny zásady a průběh poradenského procesu v této náročné životní etapě s důrazem na individuální povahu prožívání uživatelů a respekt k jejich jedinečnosti. Kurz pomůže účastníkům se zodpovězením praktických otázek forem sociální pomoci, např. v rámci relevantního sociálního zabezpečení (otázky finanční podpory). Nedílnou součástí bude téma základů doprovázení blízkých nemocného a pozůstalých (krizová intervence, emoční podpora, poradenství v praktických záležitostech). V kurzu se bude také pracovat s kazuistikami uživatelů cílové skupiny.

 

Cíle školení:

Témata semináře budou směřovat k lepšímu porozumění poradenskému procesu u této cílové skupiny včetně praktických otázek sociální pomoci. Cílem pak bude specifikování a prohloubení poradenských znalostí a dovedností při péči. Předpokladem je, že se účastník kurzu také seznámí s procesem reflexe tématu včetně práce s vlastními prekoncepcemi vůči cílové skupině.

 

Cílová skupina:

Sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, péče a poradenství, pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, péče a poradenství a neformální pečovatelé

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce.

 

Cena: 1390,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz