Datum / čas
10.10.2019
09:00-16:30

Místo konání
Brno

Adresa:
bude upřesněno
Brno

Cílové skupiny

  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé MŠ
  • Vychovatelé školských zařízení


č. akreditace MSMT: 33444/2016-2-1033

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář poskytne účastníkům seznámení se způsoby vytvoření a možnostmi zařazení strukturované jednotky snoezelen a prací v multisenzorickém prostředí (snoezelen) do výuky běžných mateřských škol, prvních ročníků základních škol a školních družin.

Účastníci se seznámí s postupem, jak připravit multisenzorické prostředí snoezelen – nastavitelné a kontrolované prvky pro stimulaci zraku, sluchu, čichu, hmatu, … – a jak s těmito prvky pracovat směrem k podpoře soustředění. Seminář se zaměřuje na výběr prvků a přizpůsobení prostředí i s ohledem na inkluzi dětí s mírnými formami ADHD, PAS ad.

Účastníci se dozvědí, jak sestavit výukovou hodinu tzv. strukturovanou jednotku snoezelen a jak lze tuto jednotku aplikovat i v běžném prostředí mateřských škol, prvních ročníků základních škol a školních družin.

Součástí kurzu je i prožitková část – účastníci si vyzkouší strukturovanou jednotku s tématem, které zapadá do rámcového vzdělávacího plánu, a získají tipy pro zařazení dalších témat s důrazem na zapojení více smyslů, které zároveň obohatí předškolní přípravu či výuku.

 

Cíle školení:

Dalším cílem semináře je naučit seznámit se a naučit pracovat s prvky multisenzorického prostředí a využít je zejména pro zlepšení soustředění u dětí ve věkovém rozmezí 5–8 let a sestavením strukturované jednotky snoezelen reflektující témata vzdělávacích plánů, čímž prohloubí vzdělávací efekt zážitkovou formou.

 

Oblast zaměření:

Předškolní vzdělávání; Pedagogika, psychologie; I. stupeň ZŠ; Mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM

 

Cílová skupina:

učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení

 

Lektor:

Mgr. Dagmar Mega 

Absolventka Filosofické fakulty Univerzity Palackého (obor germanistika, filozofie a základy spol. věd pro SŠ); absolvovala řadu zahraničních stáží a konferencí zaměřených na problematiku inkluze a práce v multisenzorickém, mediační techniky pro lektory a choreografii rozhovoru. Od roku 2009 je vedoucí rodinného, vzdělávacího a dobrovolnického centra Akropolis v Uherském Hradišti; věnuje se přípravě a koordinaci projektů, konzultantské a lektorské činnosti v rámci mezinárodních aktivit Mládež v akci, Leonardo, Gruntvig, Erasmus+; zabývá se tématy speciálně pedagogických a podpůrných metod využívaných v multisenzorickém prostředí (snoezelen) a oblastí genderových stereotypů.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1390,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz