Datum / čas
11.06.2019
09:00-16:00

Místo konání
Brno – ZŠ Kamínky

Adresa:
Kamínky 368/5
Brno - Nový Lískovec

Cílové skupiny

  • Neformální pečovatelé
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Sociální pracovníci


č. akreditace MPSV: A2018/0141-SP/PC

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář má za cíl seznámit pracovníky, kteří se při své práci setkávají s projevy autistického chování u dospělých klientů, s postupy, když běžné či doporučované prostředky komunikace nefungují. Účastníci si osvojí dovednosti, jak najít příčiny selhání a navázat funkční vztah. Seznámí se s pojmem emoční deka. Obeznámí se s postupy, jak se dlouhodobě vyrovnávat s obtížemi v sociální komunikaci s klientem s vysokým stupněm komunikačních abnormalit. V praktických ukázkách účastníci rozvinou svou dovednost porozumět druhému, orientovat se v emocích, navýšit své profesní kompetence, sociální inteligenci a komunikační jistotu.

 

Cíle školení:

Cílem semináře je získání znalostí o pojmech sociální komunikace, sociální vztahy a sociální kontakt. Účastníkům budou představeny obecné principy práce s lidmi s autismem. Získají základní představu o nutných osobnostních a profesních kompetencích, které jsou předpokladem úspěšné komunikace s lidmi s autismem.

 

Cílová skupina:

Pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství, sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a soc. poradenství, neformální pečovatelé

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce.

 

Cena: 1390,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz