Datum / čas
13.03.2020
09:00-16:00

Místo konání
Praha – Prevalis, z. s.

Adresa:
Pod Klamovkou 1268/3
Praha 5

Cílové skupiny

  • Neformální pečovatelé
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Sociální pracovníci


č. akreditace MPSV: A2018/0141-SP/PC

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář má za cíl seznámit pracovníky, kteří se při své práci setkávají s projevy autistického chování u dospělých klientů, s postupy, když běžné či doporučované prostředky komunikace nefungují. Účastníci si osvojí dovednosti, jak najít příčiny selhání a navázat funkční vztah. Seznámí se s pojmem emoční deka. Obeznámí se s postupy, jak se dlouhodobě vyrovnávat s obtížemi v sociální komunikaci s klientem s vysokým stupněm komunikačních abnormalit. V praktických ukázkách účastníci rozvinou svou dovednost porozumět druhému, orientovat se v emocích, navýšit své profesní kompetence, sociální inteligenci a komunikační jistotu.

 

Cíle školení:

Cílem semináře je získání znalostí o pojmech sociální komunikace, sociální vztahy a sociální kontakt. Účastníkům budou představeny obecné principy práce s lidmi s autismem. Získají základní představu o nutných osobnostních a profesních kompetencích, které jsou předpokladem úspěšné komunikace s lidmi s autismem.

 

Cílová skupina:

Pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství, sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a soc. poradenství, neformální pečovatelé

 

Lektor:

Bc. Radmila Zábojová

Absolventka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Institutu mezioborových studií (obor specializace v pedagogice) a Institutu Vzdělávání v artefiletice a ateterapii. Zúčastnila se množství kurzů dalšího vzdělávání, například: výcvik v Otevřeném dialogu (128h), Způsoby jednání a komunikace s osobami s PAS (30h), Alternativní a augmentativní komunikace (46h), Motivace jako prostředek efektivního zapojení do pracovních činností u osob s PAS a další. Mimo jiné působila jako asistentka a arteterapeutka v přímé péči o osoby s mentálním postižením či autismem, vedla arteterapeutické a artekoučinkové konzultační skupiny. Založila Ateliér dušetvorby KVARK pro dospělé v následné psychiatrické a terapeutické péči. Pracuje s oblastí emoční inteligence, příležitostně vede sebezkušenostní a relaxační semináře rozvoje spontánního kreslení, věnuje se vlastní výtvarné tvorbě i příležitostné výstavní činnosti.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce.

 

Cena: 1390,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz