Datum / čas
05.09.2019
09:00-16:30

Místo konání
Pardubice – Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Adresa:
U Josefa 118
Pardubice

Cílové skupiny

  • Pracovníci v sociálních službách
  • Sociální pracovníci


č. akreditace MPSV: 2017/0094-PC/SP

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách a je zaměřen na podporu snižování závislosti uživatelů na sociální službě. Účastníci semináře se seznámí s problematikou ochrany práv uživatelů služeb, přiblíží si faktory vzniku závislosti na sociální službě i možnosti řešení nepříznivé sociální situace cílové skupiny. Budou informování o metodách plánování zaměřeného na konkrétního uživatele. Obeznámí se s teorií potřeb, metodami podporovaného rozhodování i prací s přijatelným rizikem při snižování podpory uživatelům. Na případových studiích a při modelových situacích si vyzkouší mapování potřeb uživatelů služeb.

 

Cíle školení:

Účastníci školení prohloubí své komunikační dovednosti ve vztahu ke klientům závislým na sociální službě. Seznámí se metodami práce, jak podporovat rozvoj samostatnosti a soběstačnosti uživatelů. Získají informace o tom, jak identifikovat rizikové oblasti při práci s cílovou skupinou a jak pracovat s přiměřeným rizikem při zvyšovaní nezávislosti uživatelů na sociální službě.

 

Cílová skupina: 

Sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, péče a poradenství, pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, péče a poradenství

 

Lektor:

Mgr. Pavla Kučerová

Absolventka Pedagogické fakulty MU v Brně (obor Speciální pedagogika se zaměřením na oftalmopedii, psychopedii a kombinované vady); působila jako asistentka žákyně s kombinovaným postižením, pracovnice sociální rehabilitace (metodika, motivace, fundrising,…) a sociální pracovnice ve Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením. Na pozici třídního učitele se zabývala také výukou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tvorbou individuálních plánů, pomůcek a materiálů určených k alternativní komunikaci. V současnosti působí jako sociální pracovník (PONTIS Šumperk) a lektor školení s akreditací MPSV ČR.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce.

 

Cena: 1390,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz