logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Sledování vývoje dítěte v DS, komunikace s rodiči o potřebách a vývoji dítěte


Termín

08. 10. 2024
17:00 - 20:15

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

4 vyučovací hodiny

Cílová skupina

  • Chůvy

950 Kč / osoba
Přihláška

Obsah

Obsah:

  • Teoretická část semináře – platná legislativa Zákon 247/2014 Sb., související prováděcí vyhlášky
  • Standardy kvality péče, bodové hodnocení, kontrolní mechanismy, sankce
  • Odborná terminologie, pojmy, praktický slovníček.
  • Příprava podnětného prostředí - situační, prožitkové a kooperativní učení
  • Hodnocení plnění stanovených cílů
  • Sledování vývoje dítěte - praktická ukázka diagnostického záznamu
  • Komunikace s rodiči o potřebách a vývoji dítěte.

 

Téma semináře navazuje na dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy a nutnost posílení kompetence pracovníků v oblasti vzdělávání a péče o děti v předškolních zařízeních.


Vzdělávací cíle

Cílem semináře je seznámit účastníky s postupy a způsoby sledování vývoje dítěte jak při spontánních,  tak i při řízených činnostech a jejich vyhodnocováním.

Zaměří se na metody komunikace pečujících osob s rodiči směřující k podpoře vývoje dítěte.

Nabídne část teoretickou, která vychází z právních předpisů upravujících standardy kvality péče o dítě v DS a praktickou, kde si účastníci budou moci připravit vzorový formulář sledování vývoje dítěte pro jejich konkrétní DS.
Část semináře bude věnována kontrolním mechanismům ze strany MPSV.


Lektor

Mgr. Alena Poláková

Absolventka Pedagogické fakulty UPOL v Olomouci (učitelství pro mateřské školy, předškolní pedagogika, speciální pedagogika, školský management), 40 let praxe učitelky MŠ, 15 let ředitelka MŠ; tvorba a realizace projektu Multikulturní výchova v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Dlouholetá lektorka seminářů DVPP (zdravotní tělesná výchova; sexuální výchova v MŠ; multikulturní výchova; práce s dvouletými dětmi v MŠ; atd.).

Cena

950 Kč/osobu (vč. DPH)

Přihláška

Údaje o účastníkovi

Údaje o dalším účastníkovi

ve formátu dd.mm.rrrr (např. 29.02.1975)


Fakturační údaje