Šablona

Školská poradenská zařízení a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání ve spolupráci s MŠ a ZŠ (webinář)


Termín

02. 02. 2023 - 09. 02. 2023
13:00 - 17:00

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Cílová skupina

  • Učitelé MŠ
  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé 2. stupně ZŠ
  • Vychovatelé školských zařízení
  • Asistenti pedagoga
  • Ředitelé školy a školských zařízení

Rozděleno do dvou dnů: 2.2. 13:00 – 14:30 + 15:30 - 17:00, 9.2. 13:00 – 14:30 + 15:30 - 17:00



Obsah školení

1.     Vymezení pojmu školské poradenské zařízení. Legislativní vymezení

2.     Druhy zdravotního postižení a zdravotního znevýhodnění. Druhy školských poradenských zařízení

3.     Standardní činnosti školských poradenských zařízení. Objednávka služeb školského poradenského zařízení

4.     Doporučení ke vzdělávání, struktura a práce se závěry a doporučeními. Speciální a inkluzivní vzdělávání, klady a úskalí. Doporučené podmínky, prostředí a pomůcky při vzdělávání žáků se zdravotním postižením

5.     Specifika psychických zvláštností rodičů žáků se zdravotním postižením

6.     Spolupráce školského poradenského zařízení s účastníky vzdělávání – klient a jeho zákonní zástupci, školní poradenské pracoviště, ředitel školy, třídní učitel a další pedagogové (asistent pedagoga)

7.     Zodpovězeny budou nejčastější dotazy na možnosti a postup při zajištění podpůrných opatření ze strany ZŠ, dále budou účastníkům poskytnuty informace k zajišťování pozice asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se SVP, s přiznaným odpovídajícím stupněm PO.

8.     Spolupráce ŠPZ s MŠ a ZŠ na sestavení podpůrných opatření V souvislosti a návaznosti na další podporu vztahující se k danému stupni PO – úprava organizace v rámci ZŠ

·       vytvoření plánu pedagogické podpory PLPP

·       organizační forma -  pedagogické intervence

·       předmět speciálně pedagogické péče

·       speciálně pedagogická péče                                              

9.     Tvorba individuálního vzdělávacího plánu, jeho úpravy, hodnocení a kontrola


Cíle školení

Cílem semináře je poskytnout pedagogům informace o činnosti ŠPZ a možnostech jak ŠPZ využít při podpoře inkluzivního vzdělávání ve spolupráci s MŠ a ZŠ.


Lektor

Mgr. Lenka Bínová
Absolventka oboru Předškolní pedagogika a Speciální pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci (1992-1996); od r. 1997 odborný pedagog a speciální pedagog psycholog PPP Brno, nyní 20 let odborné praxe; od r. 2002 lektor DVPP; zaměřuje se na diagnostickou a terapeutickou práci, edukační a reedukační práci s dětmi s SPU a SPCH, vedení dětí s ADHD, ADD a jejich rodičů.

Cena

1 590 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář