Datum / čas
07.04.2021-08.04.2021
09:00-13:00

Místo konání
ONLINE – webinář

Adresa:
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním
ONLINE - webinář

Cílové skupiny

  • Ředitelé školy a školských zařízení
  • Učitelé 2. stupně ZŠ
  • Učitelé gymnázií
  • Učitelé SOŠ a SOU


Seminář bude probíhat ONLINE - formou webináře (informace a odkaz na webinář obdržíte jeden den před konáním).

 

Školení je vhodné do Šablony II.

 

č. akreditace MŠMT:  21883/2020-4-662 

 

Hodinová dotace:  8 vyučovacích hodin (rozděleno do dvou dnů:  7.49:00 – 10:30 + 11:30 – 13:00, 8.4. 9:00 – 10:30 + 11:30 – 13:00)

 

Obsah školení:

Školení seznámí pedagogické pracovníky se základy koučovacího a sebekoučovacího přístupu ve školním prostředí. Účastníci získají přehled o základních nástrojích koučování, které mohou v základní podobě začít ihned využívat ve své pedagogické praxi. Velký důraz je kladen na názorné ukázky, kdy si účastníci sami vyzkouší koučovací proces, osvojí si formulaci vhodně pokládaných otázek a aplikují metodu GROW. Seminář bude zaměřen na specifika pedagogické profese a školního prostředí (profesní dráha, motivace, syndrom vyhoření,…), identifikaci silných/slabých stránek, stanovování a naplňování cílů, práci se stresem a osobní vizí.

 

Cíle školení:

Hlavním cílem školení je seznámení účastníků s principy koučování/sebekoučování a možnostmi, jak jej využít v pedagogické profesi. Seminář je veden prakticky tak, aby měli absolventi konkrétní využitelné výstupy, se kterými pak mohou následně dále pracovat.

 

Cílová skupina:

učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, ředitelé škol a školských zařízení

 

Lektor:

PhDr. Aleš Musil 

Absolvent katedry psychologie FF OU v Ostravě, tamtéž dále také obor Sociální práce s poradenským zaměřením, pedagogické studium a obor Veřejná správa a regionální politika; absolvoval řadu kurzů a výcviků (např. Sociálně psychologický výcvik, Krizová intervence a Krizová intervence v praxi, Integrativní koučink a další); působil jako sociální asistent pro děti a mládež, pracovník krizového a kontaktního centra, manažer sociální práce a terénní pracovník zaměřený na práci s romskými rodinami. Pracoval jako sociální pracovník poskytující odborné poradenství a psychosociální pomoc terminálně nemocným pacientům a jejich rodinám. Pracoval rovněž jako pedagog a autor výukových materiálů na VOŠs Ostrava. V současnosti působí jako lektor, kouč a supervizor.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena:  1390,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz