Datum / čas
24.09.2020
09:00-16:00

Místo konání
Ústí nad Labem

Adresa:
bude upřesněno
Ústí nad Labem

Cílové skupiny

  • Asistenti pedagoga
  • Pedagogové volného času
  • Psychologové
  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé 2. stupně ZŠ
  • Učitelé gymnázií
  • Učitelé MŠ
  • Učitelé SOŠ a SOU
  • Učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
  • Vychovatelé školských zařízení


Školení je vhodné do Šablony I. a II. DVPP pro MŠ, ZŠ, SŠ, DDM a ŠD.

 

č. akreditace MSMT: 24559/2018-2-847

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Obsahem školení jsou aktivity vedoucí k podpoře zavádění inkluzivního vzdělávání do výuky a rozvoji proinkluzivní kompetence u pedagogů. Kurz poskytne účastníkům základní a potřebné vstupní informace k problematice osob se SVP. Hlavním tématem bude pedagogická práce s osobami s postižením při integraci postižených do školských zařízení běžného typu a využití daných znalostí a dovedností při práci s celou třídou.

 

Cíle školení:

Cílem je prohloubit informace učitelů o této problematice z oblasti teoretických základů speciální pedagogiky, definovat problematiku implementace inkluzivního typu vzdělávání do českého vzdělávacího systému, vytvořit paralelní aktivity, které jsou typické pro diverzifikované prostředí školních tříd. Školení je orientováno na praktické využití přímo ve výuce.

 

Cílová skupina:

asistenti pedagoga, pedagogové volného času, psychologové, speciální pedagogové, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé odborných předmětů SŠ, učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů a vychovatelé školských zařízení

 

Lektor:

Mgr. Šárka Pantůčková

Absolventka oboru Speciální pedagogika, obor etopedie a arteterapie na Pedagogické fakultě MU v Brně. Pracovala jako učitelka, školní speciální pedagog, vychovatelka v DM a učitelka MŠ.

Absolvovala řadu kurzů a výcviků, zaměřených na tvořivé učení, arteterapii, reedukaci a vzdělávání dětí se SPU, rozvoj osobnosti, na poruchy chování a jejich řešení. V současné době působí jako speciální pedagog a lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena:  1 540,- Kč/osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1540,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz