Datum / čas
28.04.2020-29.04.2020
10:00-14:00

Místo konání
ONLINE – webinář

Adresa:
odkaz bude zaslán
přihlášeným 1 den před konáním

Cílové skupiny

 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé gymnázií
 • Učitelé SOŠ a SOU


Seminář bude probíhat ONLINE - formou webináře (informace a odkaz na webinář obdržíte jeden den před konáním).

 

Školení je vhodné do Šablony I. – II/2.8; III/ 2.1e; III/ 2.1i; III/ 2.12 a odpovídá její náplni.

Školení je vhodné do Šablony II. – 2.II/6d; 2.II/6e; 2.II/7 a odpovídá její náplni.

 

č. akreditace MSMT- 21439/2017-2-1022

 

Hodinová dotace:  8 vyučovacích hodin (rozděleno do dvou dnů:  28.4. 10:00 – 11:30 + 12:30 – 14:00, 29.4. 10:00 – 11:30 + 12:30 – 14:00)

 

Obsah školení:

Seminář je zaměřen na seznámení pedagogů s procesem učení (studia), funkcemi mozku, učebními strategiemi, technikami a pomůckami. Účastníci budou také seznámeni se způsoby, jak takto nabyté informace využít ve výuce a jak usnadnit svým žákům osvojování nových znalostí. Pedagogové se obeznámí s efektivními učebními strategiemi nejen prostřednictvím přednášky, ale také skrze skupinovou práci a simulaci. V následné diskuzi bude vytvořen prostor pro vzájemné sdílení zkušeností z pedagogické praxe.

 

Do školení budou zahrnuty tyto okruhy:

 • Mozek není počítač
 • Teorie 3 mozků
 • Učení s pravou hemisférou
 • Příběh učení, učení příběhem
 • Paměť
 • Mnemotechnické pomůcky a paměťové techniky v praxi
 • Efektivní učební strategie – Učíme se učit

 

Cíle školení:

Cílem školení je rozšíření kompetencí a znalostí učitelů v oblasti efektivních učebních strategií, paměťových technik a způsobů využití nejnovějších poznatků o fungování mozku ve výuce.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií a učitelé SOŠ a SOU

 

Lektor:                       

Mgr. Tereza Špinarová      

Absolventka oboru psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a oboru sociální pedagogika na vyšší odborné škole; 10 let praxe školní psycholožky na střední škole; 21 let praxe v oblasti zážitkové pedagogiky a zkušenostního učení – Prázdninová škola Lipnice; lektorská praxe s rodiči v mateřském centru; absolventka programů Spolu a jinak ve vzdělávání a Adleriánský přístup ve škole a školním poradenství; působila jako personální konzultantka a pracovnice s dětmi v nouzi.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1390,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz