Datum / čas
15.10.2020
09:00-16:00

Místo konání
Plzeň

Adresa:
bude upřesněno
Plzeň

Cílové skupiny

 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ


č. akreditace MSMT: 26332/2019-2-959

 

Školení je vhodné do Šablony II. pro ZŠ.

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář je zaměřen na metody, hry a formy práce, pro dosažení realizace učiva, očekávaných výstupů, klíčových kompetencí a průřezových témat na ZŠ s důrazem na čtenářskou a matematickou gramotnost.

Tento seminář bude věnován činnostem uvedených v knize Škola? V pohodě!, kterou lektor vydal na základě četných žádostí účastníků seminářů Motivace hrou v …., Kooperativní učení, Projektové vyučování a dalších.

Určeno všem učitelům, kteří chtějí dosáhnout toho, aby:

 • vyučování nebyla nuda
 • děti i učitelé chodili rádi do školy
 • výuka byla pestrá, hravá a zajímavá
 • žáky vyučování bavilo
 • děti podávaly maximální výkon
 • ve třídě bylo příjemné a nestresující klima
 • vytvářeli pozitivní vztah dětí k učení
 • dosahovali vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků
 • realizovali a naplnili cíle učiva ŠVP a dosahovali očekávaných výstupů

 

Cíle školení:

Učitelé ZŠ získají ucelený soubor  metod, her, námětů a postupů jak rozvíjet, aktivizovat a dále vést tak, aby se u dětí v průběhu školní docházky vytvářel pozitivní vztah k učení a dosahovalo se vzdělávací strategie rozvíjející kompetence dětí -  žáků .

 

Cílová skupina:

učitelé 1. a 2. stupně ZŠ

 

Lektor:

Mgr. Tomáš Koten

Absolvent Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem a FF UK Praha, obor učitelství, aprobace biologie – chemie. Dlouhodobě pedagogicky působí jako pedagog 1. i 2. stupně ZŠ, učitel na UJEP Ústí nad Labem a lektor. Je autorem knih : ,,Škola? V pohodě !“ – metody , hry a formy práce pro realizaci učiva,pro dosažení očekávaných výstupů a rozvoj klíčových kompetencí,,,Projektové vyučování“ metodika – aktivní činnostní učení napříč předměty v kooperativních skupinách a ,,Projektík – ukážu, co dokážu“, soubor pracovních sešitů pro projektové vyučování v kooperativních skupinách.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena:   1 540,- Kč/osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1540,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz