Datum / čas
03.12.2020
09:00-16:00

Místo konání
Praha

Adresa:
bude upřesněno
Praha

Cílové skupiny

  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé 2. stupně ZŠ


Školení je vhodné do Šablony II. – 2.II/6i a odpovídá její náplni.

 

č. akreditace MSMT: 1435/2019-2-203

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Hlavním tématem semináře je přínos projektového vyučování a integrované tematické výuky, kooperace ve vyučování, integrace vyučovacích předmětů, reflexe podaných informací a vlastních názorů (zkušeností) učitelů. Lektor představí praktické ukázky metod a projektů. S účastníky společně proběhne hodnocení ukázkových projektů a návrhy vylepšení.

 

Cíle školení:

Cílem semináře je pochopení přínosu projektového vyučování a integrované tematické výuky prohloubit dovednost pedagogů komunikovat s žáky i mezi sebou, prakticky seznámit učitele s možnostmi jak individualizovat a diferencovat výuku, jak sestavit projekt, co do něj vložit a názorně předvést, že tyto metody lze úspěšně aplikovat na běžných základních školách. Účastníci si vytvoří zásobník metod pro další práci a sestaví projekt podle struktury.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ

 

Lektor:

Mgr. Štěpánka Maryšková

Absolventka SŠ keramické Bechyně, PdF MU Brno a UJEP Ústí nad Labem, od roku 1997 lektorka volnočasových aktivit, od roku 1999 učitelka MŠ a ZŠ, od roku 2004 lektorka inovativních metod ve vzdělávání, výtvarných technik, absolventka psychoterapeutického výcviku s artefiletickým zaměřením a velkého Montessori výcviku (2015).

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena:  1 540,- Kč/osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1540,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz