Datum / čas
19.01.2021
09:00-16:00

Místo konání
Praha

Adresa:
bude upřesněno
Praha

Cílové skupiny

  • Asistenti pedagoga
  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů


č. akreditace MSMT – 424/2020-4-193

 

Školení je vhodné do Šablony II. pro ZŠ a ŠD.

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Obor Český jazyk a literatura je komplexní obor, měl by být, nemělo by docházet k oddělování neoddělitelného – předměty s největší hodinovou dotací (RVP). Tradičně se ve školní praxi odděluje ČJ, literární výchova + sloh (jazyková výuka). Avšak obor by měl být celkově zakotven v umění. Obsahem literární složky českého jazyka jsou texty, které nás přibližují ke kultuře a tradici, pomáhají chápat svět a poskytují čtenářský, tedy estetický zážitek. Literární výchova má tedy možnost působit nejen na rozum, ale také na city, vůli, charakter dítěte, ovlivňovat jeho vkus a tvořivost. Neměla by se opomíjet jazyková a myšlenková tvořivost. Konkrétně bude obsah tvořit například problematika čtení, interpretace mimočítankových ukázek, práce s ilustrací, práce s pohádkou,…

 

Cíle školení:

Cílem semináře je seznámení s možnými metodami vzdělávání v literární výchově. Posluchači zjistí, jak lze originálně pracovat s čítankami, učebnicemi. Bude představeno, jak lze pracovat s literárními texty dětské literatury, tak, aby byla literární výchova brána jako tvořivě pojatá nauka. Bude kladen důraz na čtení u žáků a rozvíjení dovedností, které umožňují žákům literární texty dětské četby nejen chápat, ale i prožívat.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. st. ZŠ, asistenti pedagogů, učitel – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

 

Lektor:

Mgr. Zdeňka Braumová

Absolventka TU v Liberci oboru Speciální pedagogika; působila jako učitelka MŠ, nyní jako učitelka ZŠ; od r. 2018 také lektorka a pedagožka na pedagogické fakultě; zaměřuje se na využití literatury ve výuce, čtenářskou gramotnost a na emoce u dětí.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1540,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1540,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz