Datum / čas
25.05.2020
09:00-16:00

Místo konání
Pardubice

Adresa:
bude upřesněno
Pardubice

Cílové skupiny

 • Pedagogové volného času
 • Psychologové
 • Učitel – metodik prevence
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé gymnázií
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé SOŠ a SOU
 • Učitelé speciálních škol
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Výchovní poradci


Školení je vhodné do Šablony II. pro MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a DDM.

 

č. akreditace MSMT- 26332/2019-2-959

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář se zaměřuje na osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků s akcentem na jeho využití v různých kontextech a situacích v profesi. Vybavuje účastníky sebediagnostickými nástroji a také představuje sebepoznávací techniky a strategie, díky kterým mohou pedagogičtí pracovníci lépe interagovat v osobním i profesním životě a lépe tak chápat a fungovat ve vztazích s druhými lidmi a v různých kontextech. Zároveň se zaměřuje na náročné aspekty profese a to, jak efektivně fungovat v různých situacích, chápat je, interagovat v nich a vyrovnávat se s nimi.

Seminář pak také zdůrazňuje formu sebepoznání v různých komunikačních situacích a vlastní komunikační schémata a efektivnější způsoby komunikace v různých kontextech a ve specifických situacích spojených s pedagogickým působením.

Představeny jsou specifika některých interakcí v pedagogické profesi, efektivní práce s časem a zvládání zátěžových a problematických situací v životě i profesi. V rámci semináře budou představeny některé techniky efektivního a méně efektivního vyjednávání s využitím přístupu zaměřeného na řešení (SF).

 

Cíle školení:

Účastník semináře:

 1. dokáže rozpoznat a identifikovat některá specifika své osobnosti a některé vzorce chování, často skryté,
 2. umí využít některé běžné autodiagnostické metody pro posouzení „já tady a teď, já dříve a nyní“,
 3. dokáže pracovat se specifickým osobnostním nastavením a využít své jedinečnosti při práci v různých kontextech,
 4. dokáže šířeji a jinak interpretovat některé interakce osobnosti s prostředím,
 5. dokáže si uvědomit propojení profesního a soukromého života a bude si vědom vzájemné provázanosti a reciprocity,
 6. seznámí se zásadami sebeprezentace a některými „pastmi“ v rámci pedagogické profese,
 7. dokáže lépe využívat některé asertivní techniky při zvládání náročných situací,
 8. naučí se některým komunikačním technikám z přístup orientovaného na řešení (SFT), které je možné využít při komunikaci v pedagogické profesi

 

Cílová skupina:

učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitel – metodik prevence, výchovní poradci, psychologové, učitelé speciálních škol

 

Lektor:

Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník

 Absolvent oboru Psychologie na UP v Olomouci, Pedagogika a Sociální pedagogika na MU Brno. Absolvoval řadu kurzů a výcviků, které využívá ve své lektorské činnosti pro pracovníky ze sociální a pedagogické oblasti. Od roku 2005 působí jako pedagog na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v Kroměříži a od roku 2012 je externím vyučujícím na UP v Olomouci. Ve své poradenské praxi v sociální, pedagogické, adiktologické, psychologické a terapeutické sféře pracuje především s dospívajícími, dospělými, s rodinami i páry, s lidmi v různých životních situacích a krizích i s těmi, kteří se potýkají se závislostí.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena:  1490,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1490,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz