Datum / čas
05.03.2020
09:00-16:00

Místo konání
Olomouc – Lingua Centrum

Adresa:
U Stadionu 10
Olomouc

Cílové skupiny

  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé MŠ


Školení je vhodné do Šablony I. DVPP – II. /2.8 a odpovídá její náplni.

Školení je vhodné do Šablony II. – 2.I/6e); 2.II/6e) a 2.II/7 a odpovídá její náplni.

 

č. akreditace MSMT -  29079/2017-2-1232

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář systematickým a uceleným způsobem zodpovídá otázky z oblasti specifických poruch chování – ADHD, ADD, které v mnoha případech jsou i sekundárně přidružené u dětí zdravotně znevýhodněných. Účastníci semináře budou seznámeni s jednotlivými projevy ADHD, ADD, jejich charakteristikou, jednotlivými formami, příčinami vzniku a projevy. Součástí prezentace budou také kazuistiky dětí se specifickými poruchami chování. Probrána bude otázka nejvhodnějšího přístupu k dětem s ADHD, ADD a zásady práce s těmito dětmi z pozice pedagogického pracovníka. Školení je rozděleno do dvou částí – část věnovanou rozpoznání projevů ADHD a ADD a na ně navazujících možných úskalí a na část zaměřenou na předcházení nežádoucího chování a konfliktním situacím.

 

Cíle školení:

Cílem semináře je pomoci pedagogům lépe se orientovat v problematice specifických poruch chování. Účastníci semináře budou seznámeni s jednotlivými projevy ADHD, ADD, jejich charakteristikou, jednotlivými formami, příčinami vzniku, projevy. Cílem není naučit pedagogy, jak odstraňovat nežádoucí chování u dětí ADHD, ale nabídnout jim možnosti, jakým způsobem upravovat podmínky výuky tak, aby se minimalizoval vliv negativních projevů dítěte na výsledky jeho školní práce, práci celé třídy a vztahy v kolektivu dětí. Součástí kurzu budou také kasuistiky dětí s SPCH. Probrána bude otázka nejvhodnějšího přístupu k dětem s ADHD, ADD, zásady práce s těmito dětmi z pozice pedagogického pracovníka. Základem je vztah založený na důvěře a respektování přirozené autority pedagoga. Bude probrána otázka užitečné pedagogické strategie časté zpětné vazby, neboli zpětně podávaná informace o kvalitě výkonu a chování (pochvala a pozitivní hodnocení působí jako zpevnění žádoucího chování). Dále si seminář klade za cíl poskytnout náhled na hledání různých strategií v péči o konkrétní dítě. V rámci semináře se učitelé seznámí se základními daty, možnostmi a hranicemi práce s dětmi s ADHD.

 

Cílová skupina:

pedagogové MŠ, pedagogové 1. stupně ZŠ

 

Lektor:

Mgr. Šárka Pantůčková

Absolventka Pedagogické fakulty MU (obory speciální pedagogika, etopedie a arteterapie). Působila jako učitel MŠ, vychovatelka v domově mládeže Brno a speciální pedagožka ve FN Brno. Mezi lety 2004 – 2013 byla učitelkou na ZŠ Bosonožská v Brně. Absolvovala řadu kurzů a seminářů, např.: Ergonomie psaní, konfrence České společnosti Dyslexie, Neurovývojová terapie, Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina, Edukativně-stimulační skupinky, a mnohé další. V současnosti má soukromou praxi a působí jako žádaná lektorka školení DVPP.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1490,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1490,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz