Datum / čas
05.10.2021
09:00-15:30

Místo konání
Olomouc

Adresa:
bude upřesněno
Olomouc

Cílové skupiny

 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé MŠ


Školení je vhodné do Šablony DVPP pro MŠ, ZŠ.

 

č. akreditace MSMT - 40286/2020-4-1065

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

 • Vliv rodinné a osobní anamnézy na vznik ADHD/ADD a jiných neurovývojových poruch
 • Neuro-vývojové poruchy
 • Přetrvávající primární reflexy
 • Co je a není ADHD/ADD?
 • Celostní přístup jako léčba a životní styl
 • Potřeba včasné podpory s celostním přístupem jako prevence obtíží v chování i v učení
 • ADHD/ADD a sekundárně se rozvíjející obtíže
 • Specifika ve vývojových etapách u neklidných dětí
 • Kazuistiky

 

Cíle školení:

Cílem semináře je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků zdůrazněním celostního přístupu k poskytování podpory neklidným dětem a žákům mateřských a základních škol, nabídnout jim možnosti, jakým způsobem upravit podmínky výchovy a výuky v MŠ a ZŠ tak, aby se minimalizovaly potíže v chování dítěte jako jednotlivce i obtížné situace, které jeho chování vyvolává v rámci třídního kolektivu. Součástí semináře budou také kazuistiky jednotlivých dětí, ukázky vhodných pomůcek i novinky z přístupů ze zahraničí.

 

Cílová skupina:

pedagogové MŠ, pedagogové 1. stupně ZŠ

 

Lektor:

Mgr. Zdeňka Wajdová

Absolventka oborů Speciální pedagogika a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě MU v Brně. Působí jako speciální pedagog se zaměřením na poruchy učení, chování, logopedii a školní poradenství. Pracovala v základní škole na pozici školního speciálního pedagoga, v pedagogicko-psychologické poradně na pozici poradenského speciálního pedagoga, v málotřídní škole jako třídní učitelka, aktuálně pracuje jako školní speciální pedagog a logoped v základní škole a mateřské škole a má i soukromou praxi.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1540,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1540,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz