Datum / čas
17.10.2019-24.10.2019
09:00-16:00

Místo konání
Praha

Adresa:
bude upřesněno
Praha

Cílové skupiny

 • Asistenti pedagoga
 • Psychologové
 • Učitel – metodik prevence
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Výchovní poradci


č. akreditace MSMT: 21439/2017-21022

 

Školení je vhodné do šablony DVPP – II. / 2.1 e), II./ 2.8 a odpovídá její náplni.

 

Hodinová dotace: 16 vyučovacích hodin

 

Termín konání:

 • 17. 10. 2019 (9:00 – 16:00 hod.)
 • 24. 10. 2019 (9:00 – 16:00 hod.)

              

Obsah školení:

Obsahem vzdělávacího programu je seznámení pedagogických pracovníků s problematikou inkluze na ZŠ. Nejdříve se účastníci dozvědí legislativní rámec problematiky a seznámí se s možnými typy studentů s podpůrnými opatřeními (VPU, VPCH, PAS, apod.). Dále se školení zaměří na základní pedagogickou diagnostiku těchto studentů, tvorbu plánu pedagogické podpory, komunikaci s poradenským zařízením, tvorbu IVP i následnou péči o tyto studenty – aplikace podpůrných opatření v praxi. Další část bude věnována začlenění studentů s podpůrnými opatřeními do kolektivu třídy a také naopak jejich přijetí kolektivem třídy. Budou představeny konkrétní techniky na podporu rozvoje spolupráce. Poslední část bude věnována dotazům a řízené diskuzi z vlastní praxe zúčastněných ped. pracovníků.

 

Seminář zahrne následující z oblastí:

 • Legislativní rámec inkluze – změny oproti dřívějším letům, aktuální rámec
 • Základní pedagogická diagnostika studentů (VPU, VPCH, PAS, apod.)
 • Tvorba plánu pedagogické podpory
 • Tvorba individuálního vzdělávacího plánu
 • Aplikace podpůrných opatření v praxi
 • Základní diagnostika třídního kolektivu
 • Začlenění studenta s PO do kolektivu – techniky na sebepoznání v třídním kolektivu

 

Cíle školení:

Cílem vzdělávacího programu je rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí pedagogický pracovníků v oblasti inkluze.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, asistenti pedagoga, metodici prevence, výchovní poradci, školní psychologové

 

Lektor:

Mgr. Alžběta Volfová

Absolventka oboru Psychologie UP v Olomouci.Pracovala jako koordinátorkaSociálně aktivizačních programů pro děti, mládež a podporu rodiny. Spolupracovala na vytváření školních vzdělávacích zážitkových programů. V současnosti působí jako psycholog v ZŠ, poskytuje psychoterapeutické poradenství a vykonává funkci redaktorky internetové poradny. Při své práci využívá znalostí získaných v dalším vzdělávání (např.: Psychoterapeutický výcvik v kognitivně behaviorální terapii, Výcvik v projektu Řešení neřešitelného – metoda Performace Tuning koučování v oblasti školství , Kurz „Týmová spolupráce“, Kurz „Vedení skupin pro děti s ADHD“, Seminář „Problémové situace ve výuce“, „Komunikace v pedagogické praxi“, „ Stres, zátěž a syndrom vyhoření“).

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 2990,- Kč /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 2990,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz