Datum / čas
24.09.2020
09:00-16:00

Místo konání
Brno

Adresa:
bude upřesněno
Brno

Cílové skupiny

  • Pedagogové volného času
  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé 2. stupně ZŠ
  • Učitelé gymnázií
  • Učitelé SOŠ a SOU
  • Učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů


Změna termínu školení z 17.4.2020 na 28.5.2020.

 

Školení je vhodné do Šablony I. – II/2.8, III/2.1e, III/2.1i, III/2.12 a odpovídá její náplni.

Školení je vhodné do Šablony II. – 2.II/6e; 2.II/7; 2.V/4e; 2.VI/4e; 2.VI/5  a odpovídá její náplni.

 

č. akreditace MSMT- 6836/2018-2-403 

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Účastníci budou nejdříve teoreticky seznámeni s tématy souvisejícími s problematikou komunikace a spolupráce, včetně komunikačních potíží, které mohou nastat a způsobů, jak se s nimi vyrovnat. Školení svým obsahem reflektuje požadavky na společné (inkluzivní) vzdělávání a podporuje práci s různorodou skupinou žáků.

Účastníci si vyzkouší hry na rozvoj komunikace a spolupráce, včetně provedení zpětné vazby těchto aktivit, která jim pomůže aplikovat tyto techniky v jejich vlastní pedagogické praxi.

 

Cíle školení:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky s typy komunikace, s potížemi v komunikaci i s možností jejich prevence nebo odstranění. Seminář je svým obsahem zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání a podporu aktivit směřujících ke zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce v heterogenní skupině žáků. Dále je cílem seznámit pedagogické pracovníky s významem týmové spolupráce a s dělbou rolí. Pedagogové si osvojí aktivity, které slouží k rozvoji komunikace a spolupráce.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií a učitelé SOŠ a SOU, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času

 

Lektor:

Mgr. Alžběta Volfová

Absolventka oboru Psychologie UP v Olomouci.Pracovala jako koordinátorkaSociálně aktivizačních programů pro děti, mládež a podporu rodiny. Spolupracovala na vytváření školních vzdělávacích zážitkových programů. V současnosti působí jako psycholog v ZŠ, poskytuje psychoterapeutické poradenství a vykonává funkci redaktorky internetové poradny. Při své práci využívá znalostí získaných v dalším vzdělávání (např.: Psychoterapeutický výcvik v kognitivně behaviorální terapii, Výcvik v projektu Řešení neřešitelného – metoda Performace Tuning koučování v oblasti školství , Kurz „Týmová spolupráce“, Kurz „Vedení skupin pro děti s ADHD“, Seminář „Problémové situace ve výuce“, „Komunikace v pedagogické praxi“, „ Stres, zátěž a syndrom vyhoření“).

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1540,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1540,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz