logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

šablony

Rozvoj předčtenářských dovedností (webinář)


Termín

16. 12. 2024
8:00 - 13:30

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

6 vyučovacích hodin

Cílová skupina

  • Chůvy
  • Učitelé MŠ
  • Vychovatelé školských zařízení
  • Asistenti pedagoga

1750 Kč / osoba
Přihláška

16.12. 8:00 - 9:30 + 10:00 - 11:30 + 12:00 - 13:30Obsah

Praktický seminář, který je zaměřený na rozvoj dílčích funkcí, které se výrazně podílejí na budoucí dovednosti čtení. Lektorka nabídne mnoho materiálů pro rozvoj sluchového a zrakového vnímání, zaměří se také na význam rozvoje slovní zásoby při porozumění textu. V semináři se účastnici seznámí, jakými způsoby budovat předčtenářské dovednosti – seznámení s knihou, jak dětem číst a co ke čtení vybírat.
 

- rozvoj dílčích funkcí 
- rozvoj sluchového vnímání – sluchové rozlišování, sluchová paměť, fonematický sluch
- rozvoj zrakového vnímání – zrakové rozlišování, zraková paměť,


- rozvoj vizuomotoriky a její význam při čtení 
- oslabení zrakového a sluchové vnímání – možné komplikace v předškolním i školním věku 
- rozvoj slovní zásoby- výběr vhodné literatury pro různé věkové skupiny dětí 
- jakým způsobem číst – délka čtení, práce s hlasem, osvětlování nových pojmů, porozumění textu
- čtenářská dílna v mateřské škole


Vzdělávací cíle

Cílem semináře je ozřejmit účastníkům, jak efektivně rozvíjet dílčí předpoklady vedoucí k budoucí dovednosti čtení.


Lektor

Mgr. Bc. Eliška Opatřilová

Absolventka magisterského programu Speciální pedagogika Ostravské univerzity v Ostravě. Získala bakalářský titul na MU v Brně (obor Právo sociálního zabezpečení). Od roku 2010 působí jako učitelka v MŠ, kde se také věnuje vedení logopedické prevence a reedukaci v MŠ, je koordinátorkou inkluze v MŠ, speciální pedagožkou, spolupracuje s SPC a PPP. Zkušenosti při práci s dětmi i dospělými získala také jako dobrovolník v NZDM, lektorka dramatického kroužku v MŠ, hlavní vedoucí dětského tábora a lektorka kroužku keramiky pro osoby s postižením. V současné době působí jako lektorka kurzu Logopedického asistenta, dále je lektorkou dalšího vzdělávání pro pedagogy. Dále lektoruje v rekvalifikačních kurzech pro chůvy a je akreditovanou komisařkou profesních zkoušek pro chůvy. 

Cena

1 750 Kč/osobu (vč. DPH)

Přihláška

Údaje o účastníkovi

Údaje o dalším účastníkovi

ve formátu dd.mm.rrrr (např. 29.02.1975)


Fakturační údaje