Datum / čas
04.01.2022
17:00-20:15

Místo konání
ONLINE – webinář

Adresa:
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním
ONLINE - webinář

Cílové skupiny

  • Chůva


Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny

 

Obsah školení:

Jednotlivé speciálně pedagogické disciplíny a role chůvy při péči o děti s konkrétními potřebami podpory. Děti s narušenou komunikační schopností, se smyslovými vadami, s tělesným handicapem, s poruchami autistického spektra, s poruchami a potížemi v chování, s mentálním postižením, s kombinovaným postižením, děti s mimořádným nadáním.

 

Cíle školení:

Účastníci se naučí základní přehled speciálně pedagogických disciplín. Seznámí se se základními charakteristikami jednotlivých handicapů či potřeb podpory u dětí do nástupu k povinné školní docházce (děti s narušenou komunikační schopností, se smyslovými vadami, s tělesným handicapem, s poruchami autistického spektra, s poruchami a potížemi v chování, s mentálním postižením, s kombinovaným postižením, děti s mimořádným nadáním). Také se seznámí s činnostmi chůvy v péči o děti s těmito konkrétními potřebami.

 

Lektorka:

Mgr. Ing. Marta Kozdas, Ph.D.

Speciální pedagožka, podílí se na přípravě budoucích učitelů, lektoruje, koučuje. Jako metodička podporuje začínající učitele. Působí také jako autorka a editorka pedagogických textů, koordinuje vzdělávací aktivity. Po dobu své pedagogické dráhy působila v užším či širším vedení škol (školní speciální pedagožka, metodička prevence, ředitelka venkovské malotřídky). V současnosti ředitelka a učitelka základní a mateřské školy, lektoruje v rekvalifikačním kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a je zkušební komisařkou pro profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování webináře.

 

Cena: 850,- /osobu (vč. DPH) - Podklady k platbě Vám budou zaslány emailem do pěti dnů po přihlášení.

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 850,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz