logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Poruchy řeči u seniorů – terapie a praxe


31. 10. 2024
8:00 - 15:15

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

8 vyučovacích hodin

A2024/0133-SP/PC/PP/VP

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Neformální pečovatelé
  • Pracovník v manažerské, řídicí funkci

1590 Kč / osoba
Přihláška

Kurz je určen zejména pracovníkům v sociálních službách a aktivizačním pracovníkům, kteří přicházejí do každodenního styku s lidmi s narušenou komunikační schopností. Přiblíží jim důvody vzniku poruch komunikace a ztráty řeči či vyjadřovacích schopností. Seznámí se s možnostmi laické terapie, kterou mohou využít v běžném provozu sociální služby. Nabídne možnosti nejen pro aktivizační činnosti, v rámci kterých se uživatelé služby mohou aktivně podílet na tvorbě vlastních, individuálních komunikačních prostředků. Kurz vám nabídne různé možnosti alternativní a augmentativní komunikace a jejich využití v praxi.


Účastník kurzu rozumí základním pojmům a dokáže přiměřeně přistupovat ke klientovi se sníženou schopností dorozumění běžnou řečí. Ví, co je alternativní a augmentativní komunikace. Umí vytvořit základní komunikační prostředí pro člověka s omezením komunikačních dovedností a má představu o tvorbě a praktickém využití pomůcek pro komunikaci v rámci AAK.


Mgr. Jana Kuchyňková

Absolventka Univerzity J. A. Komenského v Praze v oboru speciální pedagogika - etopedie. Ve své praxi působila na různých pozicích ve školství i v sociální oblasti. Ve školství se věnovala dětem s kombinovaným postižením. V sociální oblasti působila jako vedoucí denního centra, vedoucí aktivizačních činností nebo ředitelka sociální služby Včelka či Alzheimer Home. V současnosti působí jako lektorka vzdělávání v sociálních službách.

1 590 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

Údaje o účastníkovi

Údaje o dalším účastníkovi

ve formátu dd.mm.rrrr (např. 29.02.1975)


Fakturační údaje