Datum / čas
14.09.2020
09:00-16:00

Místo konání
Ostrava

Adresa:
bude upřesněno
Ostrava

Cílové skupiny

  • Pracovníci v sociálních službách
  • Sociální pracovníci


č. akreditace MPSV: A2018/0584-SP/PC

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář je věnován problematice podpory klíčových pracovníků při individuální práci s klienty, je postavený na příkladech dobré praxe. Pozornost bude věnována procesům individuálních přístupů ke klientům, jejich smyslu a umění praktického využití v sociálních službách. Seminář je určen pro klíčové pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky. Úzce reflektuje standard kvality – individuální plánování. Účastníci se naučí sami vyhledávat na praktických příkladech nejvhodnější individuální způsoby práce s klienty.

 

Cíle školení:

Absolvent získá základní ucelené informace o problematice individuálních přístupů ke klientům. Rozvine zejména své znalosti a dovednosti při individuální práci s klienty a celkově individuálním plánování v sociálních službách.

 

Cílová skupina:

Sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a poradenství, pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství

 

Lektor:

Bc. Martina Svobodová, DiS.

Absolventka Univerzity Hradec Králové, oboru Sociální práce ve veřejné správě.

V Domově pro seniory pracovala na různých pozicích. Její práce odborného ergoterapeuta byla zaměřena na přímou práci s klienty – aktivizační činnost, podporu a pomoc při zajištění maximální možné míry vedoucí k soběstačnosti. V současnosti působí jako sociální pracovnice terénní pečovatelské služby. Zabývá se tvorbou metodik, standardů kvality sociálních služeb. Svých znalostí získaných v několika odborných kurzech využívá a od roku 2007 proškoluje klíčové pracovníky a aktivizační pracovníky v oblasti zavádění standardů kvality sociálních služeb.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce.

 

Cena: 1390,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz