Datum / čas
17.12.2020
09:00-16:00

Místo konání
Olomouc

Adresa:
bude upřesněno
Olomouc

Cílové skupiny

  • Neformální pečovatelé
  • Pracovníci v sociálních službách


č. akreditace MPSV: A2019/0838-PC/PP

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář je zaměřen na problematiku podpory správného fungování ruky u uživatelů sociálních služeb – seniorů a osob se zdravotním postižením. V teoretické části získají účastníci základní informace o funkcích rukou a také o negativních dopadech v případě jejich postižení a handicapu. Praktická část semináře je zaměřena na seznámení účastníků s technikami s různorodým materiálem, jež využijí v přímé práci s uživatelem. Správná funkce rukou je v životě člověka nezbytná. Její schopnost pracovat ovlivňuje ve velké míře schopnost člověka zajistit si plně své potřeby, jak v oblasti sebepéče a sebeobsluhy, tak v oblasti zájmů. Zapojení uživatele sociálních služeb do popsaných činností pomáhá k udržení úchopových schopností a tím i soběstačnosti v co největší míře.

 

Cíle školení:

Seminář je zaměřen na prohloubení znalostí pracovníků v sociálních službách, kteří v rámci své profese pracují s cílovou skupinou uživatelů sociálních služeb, a to cílovou skupinou seniorů a cílovou skupinou zdravotně postižených. Účastníci si uvědomí důležitost podpory a motivace uživatele k činnostem, při nichž dochází k aktivitě rukou a tím k udržování a zlepšování kloubní pohyblivosti a motorické zručnosti rukou, což je významné pro schopnost udržení co nejvyšší míry soběstačnosti uživatele.

 

Cílová skupina:

Pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální péče, neformální pečovatelé

 

Lektor:

Mgr. Milena Čiklová DiS.

Absolventka UP Olomouc, CMTF charitativní a sociální práce vykonávala funkci sociálního poradce pro ohrožené skupiny, sociální pracovnici v nemocničním zařízení. Vykonávala funkci úřednice odboru sociálních věcí Olomoucký kraj – Krajský úřad. Pracovala jako sociální pracovnice v sociálních službách pro seniory v Olomouci.

Absolvovala řadu kurzů a výcviků (např.: Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, Krizová intervence, Prevence vzniku závislosti na sociálních službách, Metody sociální práce, Etika v pomáhajících profesích, Prevence týrání a zneužívání osob, Péče o paměť – trénování paměti, Akreditovaný kurz – zdravotně-sociální pracovník, Komunikace s agresívním klientem, Komunikace se specifickými skupinami klientů – seniory, Základy mediace – řešení sporů, Asertivní jednání, Techniky proti stresu a syndromu vyhoření, Kurzy zaměřené na rozvoj osobnosti a sebereflexi). V současnosti působí jako lektorka kurzů zaměřených na práci se seniory, kreativitou a netradičními technikami aktivizačních činností.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce.

 

Cena: 1390,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz