Šablona

Logohrátky u předškoláků jako příprava na pohodové čtení, psaní i počítání (webinář)


Termín

22. 11. 2022
13:30 - 17:00

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

4 vyučovací hodiny

Číslo akreditace

6873/2022-4-422

Cílová skupina

  • Učitelé MŠ
  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Vychovatelé školských zařízení
  • Učitelé speciálních škol
  • Asistenti pedagoga
  • Ředitelé školy a školských zařízení

Obsah školení

Účastníci získají základní vhled do problematiky vývojových komunikačních stádií u dětí, rozpoznají základní vývojové nerovnoměrnosti v komunikaci, seznámí se s metodikou práce s dětmi s opožděným vývojem řeči a s dětmi s odlišným mateřským jazykem.
Součástí semináře budou také kazuistiky jednotlivých dětí, ukázky vhodných logopedických a speciálně – pedagogických pomůcek a novinky z přístupů ze zahraničí.


Cíle školení

Cílem semináře je předáním informací podpořit profesní růst pedagogických pracovníků v mateřských, ale i v základních školách pomocí komplexního přístupu k poskytování podpory dětem a žákům v předškolním vzdělávání, nabídnout jim zajímavé možnosti práce v MŠ s ohledem na úspěšné zaškolení do ZŠ tak, aby se minimalizovala školní neúspěšnost dítěte s ohledem na výsledky jeho práce.


Lektor

Mgr. Zdeňka Wajdová

Absolventka oborů Speciální pedagogika a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě MU v Brně. Působí jako speciální pedagog se zaměřením na poruchy učení, chování, logopedii a školní poradenství. Pracovala v základní škole na pozici školního speciálního pedagoga, v pedagogicko-psychologické poradně na pozici poradenského speciálního pedagoga, v málotřídní škole jako třídní učitelka, aktuálně pracuje jako školní speciální pedagog a logoped v základní škole a mateřské škole a má i soukromou praxi.


Cena

990,00 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář