Datum / čas
05.05.2020
09:00-14:00

Místo konání
Brno

Adresa:
bude upřesněno
Brno

Cílové skupiny

  • Asistenti pedagoga
  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé MŠ


č. akreditace MSMT:  14972/2018-2-654

 

Hodinová dotace: 6 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář je zaměřen na seznámení s problematikou laterality z hlediska biologických a fyziologických východisek, rozpoznání projevů a způsobů překovávání potíží. Zmíněno bude téma leváctví, ambidextrie, zkřížené laterality a z toho pramenících možných obtíží. Pozornost bude věnována způsobům rozpoznávání, překonávání a návazné odborné péče. Pedagogové budou seznámeni také s tím, jak pochopit souvislost mezi lateralitou a poruchami učení.

 

Cíle školení:

Cílem semináře je předat účastníkům – pedagogům informace, které jim pomohou rozpoznat a pochopit potíže, které mohou souviset s leváctvím a lateralitou, ať již nevyhraněnou či zkříženou. Získané informace a praktické dovednosti by měly být základem pro další práci s dětmi – žáky.

 

Oblast zaměření:

Pedagogika, psychologie; Předškolní vzdělávání; I. stupeň ZŠ

 

Cílová skupina:

učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, asistenti pedagoga

 

Lektor:

Mgr. Jana Klementová

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové (obory Výchovná práce ve speciálních zařízeních – bakalářské studium a Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení – navazující magisterské studium); působila jako speciální pedagog ve středisku výchovné péče a pedagogicko-psychologické poradně; dále jako lektor doučování a lektor primární prevence.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 990,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 990,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz