Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách


Hodinová dotace

150 vyučovacích hodin
96 vyučovacích hodin teorie + 54 hodin praxe

Číslo akreditace

A2020/1155-PK

Cílová skupina

 • Pracovníci v sociálních službách
 • Veřejnost

Popis

Kvalifikační (rekvalifikační) kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditovaný v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Absolvent kurzu může být zaměstnán jako pracovník v sociálních službách a vykonávat přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka i činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Obsah kurzu

 • standardy kvality sociálních služeb
 • základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivní komunikace
 • úvod do psychologie, psychopatologie a somatologie
 • základy ochrany zdraví
 • etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách
 • základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
 • sociálně právní minimum
 • metody sociální práce
 • základy péče o nemocné, základy hygieny
 • aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, pedagogika volného času
 • prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • základy výuky péče o domácnost
 • odborná praxe
 • krizová intervence
 • úvod do problematiky zdravotního postižení
 • restriktivní opatření


Vstupní požadavky

 • dovršení věku 18 let
 • ukončené základní vzdělání


V některých případech lze kurz uhradit prostřednictvím úřadů práce. Jak postupovat při žádosti o uhrazení úřadem práce? 

Kurzovné lze rozložit na splátky.Cena

6 800,00 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)


Další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení s konkrétním termínem:
Cílová skupina Název Místo Termín
 • Pracovníci v sociálních službách
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách ONLINE - webinář 09. 09. 2022 - 21. 10. 2022
 • Pracovníci v sociálních službách
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách ONLINE - webinář 30. 09. 2022 - 18. 11. 2022
 • Pracovníci v sociálních službách
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách ONLINE - webinář 14. 10. 2022 - 02. 12. 2022
 • Pracovníci v sociálních službách
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách ONLINE - webinář 04. 11. 2022 - 16. 12. 2022
Název
Místo - Termín
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 09. 09. 2022 - 21. 10. 2022
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 30. 09. 2022 - 18. 11. 2022
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 14. 10. 2022 - 02. 12. 2022
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
ONLINE - webinář - 04. 11. 2022 - 16. 12. 2022

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP online - formou webinářů. Šablony je aktuálně možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

WEBINÁŘE PRO VEŘEJNOST

Nabídka webinářů pro rodiče dětí, žáků či příbuzné klientů sociálních služeb.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář