Datum / čas
19.11.2020
09:00-16:00

Místo konání
Hradec Králové

Adresa:
bude upřesněno
Hradec Králové

Cílové skupiny

  • Pracovníci v sociálních službách
  • Sociální pracovníci


č. akreditace MPSV: A2019/0905-SP/PC

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Vzdělávací program je určen pro pracovníky v celé sociální oblasti, kteří se v každodenní práci s uživateli sociálních služeb dostávají do složitých a stresových situací. Vzdělávací program je svým praktickým obsahem zaměřen na rozvoj konkrétních komunikačních dovedností při práci s uživateli sociálních služeb, kteří mají specifický („problémový“) způsob chování.

Důraz je kladen na posílení praktického využívání komunikačních metod a nástrojů v problematických situacích při práci s klienty, zvýšení sebejistoty a zvládání zátěžových a stresových situací. Účastníci budou mít možnost v každém modulu prakticky procvičit jednotlivé komunikační techniky a postupy v modelových situacích.

V praktické části budou účastníci nové komunikační dovednosti společně s lektorem prakticky aplikovat v řešení reálných případů, které vzejdou z analýzy situace účastníků z jejich pracovního prostředí.

 

Cíle školení:

- účastníci rozvinou a upevní komunikační dovednosti při práci s uživateli se specifickým chováním,

- získají další orientaci v možnostech praktického použití konkrétních komunikačních nástrojů,

- posílí svoji sebejistotu a schopnost zvládat zátěžové a stresové situace.

 

Cílová skupina:

Sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství a pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství.

 

Lektor:

Mgr. Oldřich Růžička

Absolvent Sociální pedagogiky University Tomáše Bati ve Zlíně – obory aplikovaná psychologie a ŘLZ a Doplňujícího pedagogického studia IMS Brno – obor středoškolské učitelství (ZSV). Působí jako lektor se specializací: manažerské dovednosti, komunikační dovednosti, obchodní dovednosti, osobnostní dovednosti, rozvoj lidských zdrojů.  Zabývá se také supervizorskou činností, poradenskou a konzultační činností pro uživatele soc. služeb a soc. pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce.

 

Cena: 1390,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz