Datum / čas
08.12.2020
09:00-16:00

Místo konání
Olomouc

Adresa:
bude upřesněno
Olomouc

Cílové skupiny

  • Učitelé 1. stupně ZŠ


č. akreditace MŠMT: 24559/2018-2-847

 

Hodinová dotace:  8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seznámení pedagogického pracovníka s postupem školy po obdržení Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Seminář reflektuje tato témata:

- Legislativa v oblasti podpůrných opatření

- Podpůrná opatření – obecně, práce s Katalogem, úprava ŠVP

- Zadávání údajů z doporučení do evidence školy, do školní matriky

- Vedení dokumentace o podpůrných opatřeních

- Financování podpůrných opatření

 

Cíle školení:

Cílem kurzu je přinést krátký vhled do problematiky činnosti školy spojené s obdržením Doporučení pro vzdělávání žáka se SVP, mimo jiné se zadáváním údajů z Doporučení do evidence školy a školské matriky, dále o možnostech vedení dokumentace a financování podpůrných opatření.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. stupně ZŠ

 

Lektor:

Mgr. Ing. Jana Buršová

 Absolventka Pedagogické fakulty KU (program Speciální pedagogika a pedagogika mentálně postižených se zaměřením na Metodu dobrého startu a její využití pro předškoláky a začínající školáky) a Mendelovi univerzity. Působí jako ředitelka MŠ a ZŠ, učitelka ZŠ, metodik prevence a speciální pedagog. Dříve působila také jako učitelka SŠ. Věnuje se lektorské činnosti se zaměřením na předškoláky, finanční gramotnost a práci se žáky se SVP.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1 540,- Kč/osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1540,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz