Datum / čas
04.06.2019
09:00-16:30

Místo konání
Plzeň – 15. základní škola

Adresa:
Terezie Brzkové 33 - 35
Plzeň

Cílové skupiny

 • Pedagogové volného času
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Vychovatelé školských zařízení


Změna termínu z 14.5.2019 na 4.6.2019.

 

č. akreditace MSMT- 16414/2016-2-600

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Účastníci kurzu si prostřednictvím zážitkové pedagogiky a metodických pokynů vyzkouší nejrůznější aktivity a hry, realizovatelné dále v jejich vlastní praxi. Tento soubor námětů pro aktivity a herní principy mohou dále libovolně rozvíjet a inovovat na základě vlastních zkušeností.

 

Blok č. 1 – Icebreakery a kontaktní hry

Icebreakery (nebo také ledolamy) jsou zaměřené na seznámení účastníků, na získání informací o vlastnostech a zájmech jednotlivců, hry zaměřené na učení jmen. Jsou jednoduché, mají krátké trvání. Jsou využitelné hlavně na začátku akcí, při seznamování nových skupin. Mají uvolnit napětí účastníků, kteří se navzájem neznají.

Kontaktní hry (také se jim říká zahřívací hry) slouží k naladění skupiny na další program. Při těchto hrách dochází k fyzickému kontaktu hráčů, jenž napomáhá budování vzájemné důvěry a zbavuje ostychu.

 

Blok č. 2 – Hry založené na principu známých deskových her

Převedení deskových her do terénu. Hry pracují s aplikací již známých pravidel a s využitím materiálu z těchto her.

 

Blok č. 3 – Hry zaměřené na týmovou spolupráci

Hry a aktivity, během nichž řeší účastníci nejrůznější problémy, k jejichž vyřešení je nutná spolupráce všech.

 

Blok č. 4 – Pohybové hry

Hry s jednoduchými pravidly založené na radosti z pohybu, hry rozvíjející základní pohybové schopnosti a dovednosti.

 

Cíle školení:

Cílem školení je seznámit účastníky prostřednictvím jejich vlastního prožitku s hrami a aktivitami využitelnými na školách v přírodě, na školních akcích a sportovně-branných kurzech. Nedílnou součástí je i vzájemná inspirace osvědčenými metodami a formami práce, nevšedními nápady, zisk dalších zkušenosti a námětů pro vlastní práci.

 

Absolvent školení umí, dovede:

 • pracovat s vlastními prožitky;
 • prezentovat vlastní prožitky i úspěšnou činnost před ostatními;
 • naslouchat názorům a postojům druhých týkajících se přímé práce s dětmi;
 • podněcovat k otevřené komunikaci o vlastních potřebách a problémech;
 • připravit a realizovat hry pro libovolnou skupinu, nemá problém se zpětnou vazbou;
 • samostatně vytvořit a zrealizovat hru;
 • pracovat s vlastním nápadníkem her, aktivit a činností;
 • vyhledat hry, aktivity a činnosti z nejrůznějších zdrojů a využívat je při práci s dětmi

 

 

Cílová skupina: 

učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1490,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1490,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz