Datum / čas
18.11.2020
09:00-16:00

Místo konání
České Budějovice

Adresa:
bude upřesněno
České Budějovice

Cílové skupiny

  • Neformální pečovatelé
  • Pracovníci v sociálních službách


č. akreditace MPSV –  A2019/0545-PC/PP

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Účastníci semináře se seznámí s postavením expresivních terapií v systému speciálně pedagogických terapií a jejich uplatněním při aktivizaci klientů s mentálním postižením. Ve strukturovaných blocích získají díky vlastnímu prožitku osobní zkušenost s průběhem jednotlivých expresivních terapií a seznámí se možnými uměleckými prostředky coby nástroji terapeutického procesu. Dále získají základní dovednost, jak v průběhu aktivizačního procesu propojovat jednotlivé expresivní terapie, resp. jejich prvky. Tuto zkušenost budou mít rozšířenou o nezbytné teoretické poznatky. Nedílnou součástí školení je také získání základní dovednosti reflexe prožité zkušenosti, vnímání sebe sama, svých pocitů a svého těla.

 

Cíle školení:

Hlavním cílem semináře je získání základních znalostí a praktických dovedností v oblasti aktivizace klientů s mentálním postižením se zaměřením na propojení expresivních terapií. Dílčím cílem je seznámit účastníky se základními praktickými dovednostmi v arteterapii, muzikoterapii, dramaterapii a biblioterapii. Dále pak také ozřejmit účastníkům základní principy terapeutického procesu za využití uměleckých prostředků a naučit je pracovat s jednotlivými expresivními terapiemi ve vzájemném propojení.

 

Cílová skupina:

pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální péče, neformální pečovatelé

 

Lektor:

Mgr. et Mgr. Pavlína Březinová 

Vystudovala speciálně pedagogickou andragogiku v oboru psychopedie, somatopedie, expresivní terapie a poradenství. V této odbornosti má dlouholetou praxi v přímé práci s klienty sociálních služeb. Jako absolventka manažerského vzdělání realizuje svoji profesi na pozici vedoucí sociálních služeb. Svoji praxi a odborné vzdělání uplatňuje jako externí lektor v tématech práce s klienty s mentálním postižením s akcentem na expresivně terapeutické postupy. Je absolventkou seberozvojového kurzu „Gestalt v osobním a pracovním kontextu“ a frekventantkou psychoterapeutického výcviku v psychoanalytické psychoterapii.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce.

 

Cena: 1390,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz