Datum / čas
12.12.2021-14.12.2021
Celý den

Místo konání
Deštné v Orlických horách – Chata Kačenka

Adresa:

Deštné v Orlických horách

Cílové skupiny

 • Pedagogové volného času
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé gymnázií
 • Učitelé SOŠ a SOU


Původní název kurzu: Doškolovací kurz – Instruktor školního snowboardingu (odůvodnění změny názvu: MŠMT ČR – Programy s označením instruktor)

 

č. akreditace MSMT: 16924/2019-2-726

 

Hodinová dotace: 3 denní školení / 25 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

 • Náměty pro zpestření výuky snowboardingu dětí na lyžařských výcvikových kurzech
 • Využití škály pomůcek při výuce snowboardingu dětí
 • Současné trendy v metodice výuky snowboardingu
 • Zásady organizace výcvikových kurzů a zapojování snowboardových družstev
 • Zdokonalování jízdy účastníkůÚčastníci v menších skupinách projdou postupné metodické řady, bude využit videozáznam jízd účastníků a následný rozbor a jednotlivá cvičení budou obohacena herními prvky vhodnými pro zpestření výuky a motivaci dětí k snowboardingu.

 

Podrobný popis kurzu:

 • Opakování metodických řad a ukázky – sdílení námětů do výuky mezi účastníky
 • Různé varianty cvičení s důrazem na motivaci žáků zaměřené na:
 • Zvyšování rychlosti, koordinace zastavení smykem frontside a backside
 • Navazovaný smýkaný oblouk
 • Navazovaný smýkaný oblouk s vertikálním pohybem
 • Smýkaný oblouk, různé poloměry oblouky
 • Nácviku řezaného oblouku
 • Krátký řezaný oblouk
 • Rozbor jízd účastníků na videu
 • Různé varianty cvičení s důrazem na motivaci žáků zaměřené na správné držení těla, smýkaný oblouk s odlehčením těla nahoru a dolu a základy řezaného oblouku
 • Bezpečnost a organizace lyžařských výcvikových kurzů
 • Náměty na relaxaci dětí po výcvikovém dni
 • Nové trendy snowboardingu, údržba snowboardu
 • Hry na sněhu (zaměřené na rozvoj pohybových dovedností)

 

Cíle školení:

Doškolovací kurz základního školního snowboardingu má za cíl seznámit účastníky s metodikou jízdy na snowboardu, současné trendy (řezaný oblouk, freestyle) a bezpečností a organizací lyžařských výcvikových kurzů pro žáky základních a středních škol. Kurz je koncipován jako doškolovací, proto chce být také inspirací, jak výuku co nejvíce zpestřit, používat rozličné pomůcky a jak děti citlivě motivovat ve výuce jízdy na snowboardu.

 

Oblast zaměření:

Člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví); I. stupeň ZŠ; Mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM

 

Cílová skupina:

Pedagogové ZŠ (1. a 2. stupeň), SŠ a pedagogové volného času, kteří již absolvovali kurz Základní školní snowboarding (nebo Instruktor školního snowboardingu), v němž získali základní znalosti a dovednosti z dané oblasti.

 

Lektor:

Bc. Zdeněk Krákora

Absolvent Univerzity Palackého Olomouc, obor Aplikovaná tělesná výchova; instruktor nízkých lanových překážek, instruktor lyžování a snowboardingu, lektor outdoorových kurzů a adaptačních kurzů pro školy, Kurzy: Školení hlavních vedoucích letních táborů, Prožitková pedagogika, Týmová spolupráce, Zdravotník zotavovacích akcí; 8 let pedagogické praxe v Domě dětí a mládeže Olomouc; lektor prožitkových kurzů (NIDM MŠMT); od roku 2011 vedoucí lyžařské školy v Deštném v Orl. h. (Tendr Ski)

 

Martin Klega

Absolvent VŠB – Technické univerzity v Ostravě v oboru ekonomie. Podílel se na realizaci mezinárodních projektů EU. Od roku 2007 působí jako lektor snowboardingu a lektor vzdělávacích, teambuildingových a outdoorových akcí pro školy i firmy. Je aktivním sportovcem (trénuje a zápasí v Muay Thai, věnuje se basketballu, fitness, raketovým sportům, outdoorovým sportům a snowboardingu).

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena kurzu (zahrnuje program, ubytování a stravu): 3900 Kč/osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 3900,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz