Datum / čas
26.02.2021-10.04.2021
Celý den

Místo konání
ONLINE – webinář

Adresa:
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním
ONLINE - webinář

Cílové skupiny

 • Rekvalifikační kurz


č. akreditace: MSMT-33705/2019-1/384

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kurz + profesní zkouška)

Hodinová dotace: 160 hodin (80 hodin praxe + 80 vyuč. hodin teorie) Výuka každý pátek 13:00 – 19:30 a sobota 9:00 - 15:30, plus neděle 7. 3. a 28.3.2021 9:00 – 13:00, profesní zkouška v pátek 23. 4. 2021 od 13:00 a v sobotu 24. 4. 2021 od 9:00, příp. neděle 25. 4. 2021 od 9:00 (dle počtu zájemců). Během Velikonoc (2. a 3.4. 2021) se výuka nekoná. 

Kurz (teoretická část) bude probíhat formou ONLINE – webináře, praxi a zkoušku je nutné absolvovat prezenčně. MŠMT umožnilo tuto formu výuku vzhledem k vývoji epidemiologické situace: https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/realizace-kurzu-a-zkousek-v-oblasti-dalsiho-vzdelavani-od-5 Obsah kurzu:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

Vstupní předpoklady:

 • ukončené základní vzdělání
 • dosažení věku 18 let
 • bez logopedických vad
 • zdravotní způsobilost

Absolventi rekvalifikačního kurzu obdrží Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a úspěšní absolventi zkoušky obdrží Osvědčení o profesní zkoušce, které je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, a je platné i v zemích Evropské unie. Cena: 11900,- /osobu (kurz + profesní zkouška – osvobozeno od DPH) - Podklady k platbě (zálohová faktura) Vám budou zaslány nejpozději dva týdny před začátkem kurzu. Pokud máte o kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky zájem, a pokud jste momentálně nezaměstnaní, pak vám může Úřad práce tento rekvalifikační kurz zaplatit. Zaplatí vám ho však pouze v tom případě, že se jedná o rekvalifikační kurz ukončený zkouškou profesní kvalifikace.  Jak postupovat při žádosti o uhrazení úřadem práce?  Kurzovné lze rozložit na splátky.

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování

PLNĚ OBSAZENO

Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz