Datum / čas
25.10.2021-26.10.2021
08:30-12:30

Místo konání
ONLINE – webinář

Adresa:
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním
ONLINE - webinář

Cílové skupiny

  • Asistenti pedagoga
  • Psychologové
  • Ředitelé školy a školských zařízení
  • Speciální pedagogové
  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé MŠ
  • Vychovatelé školských zařízení
  • Výchovní poradci


Seminář bude probíhat ONLINE - formou webináře (informace a odkaz na webinář obdržíte jeden den před konáním).

č. akreditace MSMT

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin (rozděleno do dvou dnů:  25.10. 8:30 – 10:00 + 11:00 – 12:30, 26.108:30 - 10:00 + 11:00 – 12:30)

 

Obsah školení:

Absolventi semináře budou seznámeni s tím, jaké jsou potřeby současné generace „digitálních dětí“ – předškoláků a školáků v inkluzivní základní a mateřské škole z pohledu speciálního pedagoga logopeda s celostním přístupem. Témata: školní poradenské pracoviště, jak poznat děti s riziky poruch učení – včasná komplexní diagnostika a následná podpora v MŠ, senzorická integrace a vzdělávací pyramida (podle Williamsové, Shellenbergerové a Vingrálkové), vliv cvičení, koordinace těla a vestibulárního ústrojí na správné učení, podpora žáků na ZŠ tak aby je to bavilo a mělo to vůbec smysl.

 

Cíle školení:

Cílem semináře je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků zdůrazněním celostního přístupu k poskytování podpory dětem a žákům mateřských a základních škol, nabídnout jim možnosti, jakým způsobem upravit podmínky výchovy a výuky v MŠ a ZŠ tak, aby se minimalizovala školní neúspěšnost dítěte s ohledem na výsledky jeho práce, práce celé třídy a vztahy v třídním kolektivu. Součástí semináře budou také kazuistiky jednotlivých dětí, ukázky vhodných speciálně – pedagogických pomůcek a novinky z přístupů ze zahraničí.

 

Cílová skupina:

učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, výchovní poradci, psychologové, speciální pedagogové, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol

 

Lektor:

Mgr. Zdeňka Wajdová

Absolventka oborů Speciální pedagogika a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě MU v Brně. Působí jako speciální pedagog se zaměřením na poruchy učení, chování, logopedii a školní poradenství. Pracovala v základní škole na pozici školního speciálního pedagoga, v pedagogicko-psychologické poradně na pozici poradenského speciálního pedagoga, v málotřídní škole jako třídní učitelka, aktuálně pracuje jako školní speciální pedagog a logoped v základní škole a mateřské škole a má i soukromou praxi.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1390,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz