Datum / čas
02.02.2022
17:00-20:15

Místo konání
ONLINE – webinář

Adresa:
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním
ONLINE - webinář

Cílové skupiny

  • Chůva


Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny

 

Obsah školení:

  • vazba na rodiče, zralost dítěte, fáze adaptace
  • způsoby adaptace/adaptační modely – příklady z praxe, zkušenosti ze zahraničí
  • adaptační plány, problémy s adaptací a jejich řešení
  • specifika adaptace mladších a starších batolat, modelové situace, adaptační pomůcky
  • komunikace s rodiči, týmová spolupráce, zvládání stresu

 

Cíle školení:

Účastník semináře se naučí obecně zhodnotit zralost dítěte pro docházení do předškolního zařízení, dokáže rozlišovat fáze adaptace. Zorientuje se ve způsobech adaptace a určí si, který adaptační model nejvíce koresponduje s jeho možnostmi i možnostmi dětské skupiny. Seznámí se s projevy poruchy adaptace i se způsoby řešení. Dokáže vybrat efektivní způsob adaptace pro danou věkovou skupinu dětí a použít pomůcky usnadňující adaptaci. Dozví se, jak v období adaptace dětí spolupracovat s rodiči, s kolegy a jak pečovat o svou duševní pohodu.

 

Lektorka:

Mgr. Jana Koutníková

Absolventka Univerzity Palackého v Olomouci – mezioborového studium na pedagogické a lékařské fakultě (Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy). Aprobace v předmětech psychologie a pedagogika, somatologie (anatomie, fyziologie), ošetřovatelství, Střední zdravotnické školy v Praze, obor Všeobecná diplomovaná sestra, akreditovaná koučka, supervizorka a mentorka, lektorka v rekvalifikačním kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, pedagožka a lektorka v mateřských centrech a dětských skupinách, členka expertní skupiny v projektu předškolní péče MPSV.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování webináře.

 

Cena: 850,- /osobu (vč. DPH) - Podklady k platbě Vám budou zaslány emailem do pěti dnů po přihlášení.

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 850,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz