logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Problémové chování dětí předškolního věku


4 vyučovací hodiny

  • Chůvy


Problémové chování, poruchy chování, projevy nekázně u dětí předškolního věku. Specifické a nespecifické poruchy chování (problematika ADHD, ADD). Další poruchy psychiky v předškolním věku. Možnosti řešení vzniklých potíží u dětí předškolního věku. Spolupráce s rodinou dítěte. Lhaní, zcizení. Práce chůvy s dětmi s problémovým chováním.

 


Účastníci se seznámí se základními charakteristikami problémového chování, poruch chování, projevů nekázně a poruch psychiky u dětí předškolního věku. Poznají typické projevy nespecifických a specifických poruch chování. Seznámí se se zásadami práce s těmito dětmi. Zjistí možnosti spolupráce chůvy a rodiny dítěte s problémovým chováním. Seznámí se s nepatologickými projevy chování jako je smyšlenka a zcizení u dětí předškolního věku. Na příkladech se naučí zásady práce chůvy s dětmi s problémovým chováním.


Název Místo Termín Akce
Problémové chování dětí předškolního věku ONLINE - webinář 30. 09. 2024
Problémové chování dětí předškolního věku ONLINE - webinář 02. 12. 2024
Název
Místo - Termín
Problémové chování dětí předškolního věku
ONLINE - webinář - 30. 09. 2024
Problémové chování dětí předškolního věku
ONLINE - webinář - 02. 12. 2024