logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky + studijní materiály


Termín

12. 07. 2024 - 14. 07. 2024

Místo

Praha
bude upřesněno, Praha

Závěrečná zkouška proběhne ve dnech 12.07.2024-14.07.2024. V pátek 12.07.2024 ve 14:00 probíhá písemná část, která je společná pro všechny uchazeče. V sobotu pak probíhá část ústní a praktická. V případě vysokého počtu zájemců proběhne zkouška také v neděli 14.07.2024. Popis

Absolvováním profesní zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky získáte uplatnění v široké škále institucí jako jsou dětské skupiny, mateřská centra, agentury poskytující hlídání dětí v domácnostech či mateřské školky (ve školce pedagogickému pracovníkovi chůva pouze pomáhá, neprovádí přímou pedagogickou činnost) a po úspěšném absolvování zkoušky je možné získat živnostenský list a působit samostatně v rámci vlastní podnikatelské činnosti. 

Pokud uchazeč úspěšně složil zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M) jsou mu uznány některé z kompetencí a může se přihlásit pouze k rozšiřující zkoušce Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Uchazeč před zkouškou doloží kopii osvědčení o získané profesní kvalifikaci. Část kompetencí tak bude uznána z předchozí zkoušky. 

Témata zkoušky jsou dána hodnoticím standardem Národní soustavy kvalifikací pro profesi Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M)

Úspěšní absolventi zkoušky obdrží Osvědčení o profesní zkoušce, které je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, a je platné i v zemích Evropské unie. Získání profesní kvalifikace je také nutným předpokladem pro vydání živnostenského oprávnění Péče o dítě do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost).

Zkouška probíhá ve dvou částech – písemný test (45 minut), ústní a praktická zkouška (45 minut).  Při vyšším počtu přihlášených účastníků možnost rozšíření termínů zkoušky.

Studijní materiály uchazeči obdrží v elektronické podobě po přijetí platby zkouškovného. 


Témata zkoušky

  • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
  • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
  • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
  • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy


Vstupní požadavky

  • ukončené základní vzdělání
  • dosažení věku 18 let
  • bez logopedických vad


Vzhledem k požadavkům MPSV je nutné přihlášku zaslat také poštou na předepsaném formuláři, který Vám zašleme emailem společně s podklady k platbě po přihlášení prostřednictvím online přihlášky (viz níže).Cena

3 490 Kč/osobu (vč. DPH)
včetně studijních materiálů

Přihláška

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO