číslo akreditace MŠMT: 11218/2016-2-411

 

Hodinová dotace: 18 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Dvoudenní prakticky zaměřený seminář je zacílen na otázky týkající se problematiky reedukace (kompenzace) specifických poruch učení. Školení je zaměřeno především na posílení pedagogických kompetencí při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s přihlédnutím k požadavkům 1. a 2. stupně ZŠ. Prezentovány budou konkrétní reedukační postupy, které vedou ke zmírňování, popř. kompenzaci specifických výukových obtíží.

Prezentací jednotlivých modulů stimulací se zvýší kompetence pedagogů a budou schopni přizpůsobit výuku potřebám žáků se SPU vzhledem k zohlednění jejich speciálně vzdělávacích potřeb. Seminář se dále klade za cíl zvýšit kompetenční vybavenosti učitelů při řešení problémů v procesu inkluze, což přímo vede i k osobnostně profesnímu rozvoji pedagogů. Probrány budou i extrakurikulární aktivity, které vedou ke zmírnění SPU – budou prezentovány konkrétní reedukační přístupy k dětem s SPU – metody práce v běžné hodině, dále reedukační péče v rámci předmětu speciálně pedagogické péče, kompetence škol v souvislosti s pedagogickou intervencí.

 

Cíle školení:

Seminář si klade za cíl zvýšit kompetenční vybavenost učitelů při řešení problémů v procesu inkluze, což přímo vede i k osobnostně profesnímu rozvoji pedagogů. Dále je cílem semináře rozšířit kompetence učitelů v problematice SPU a v její praktické části – reedukaci specifických obtíží. Seminář si v neposlední řadě klade za cíl obeznámit učitele v práci s metodickými materiály a pomůckami, vhodnými k zařazení při reedukaci SPU – materiály budou účastníkům prezentovány.

Cílem semináře je rozšířit znalosti a vědomosti v oblasti problematiky reedukace (nápravy) žáků s SPU, v návaznosti na stanovení možností organizace vzdělávání v rámci inkluze.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, speciální pedagogové

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

Konkrétní termíny školení naleznete v přehledu naší nabídky aktuálně vypsaných seminářů.