Zkouška profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Témata:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

Vstupní předpoklady:

 • ukončené základní vzdělání
 • dosažení věku 18 let
 • bez logopedických vad

Profesní zkouška Chůva

Témata zkoušky jsou dána hodnoticím standardem Národní soustavy kvalifikací pro profesi Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).

Úspěšní absolventi zkoušky obdrží Osvědčení o profesní zkoušce, které je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, a je platné i v zemích Evropské unie. Získání profesní kvalifikace je také nutným předpokladem pro vydání živnostenského oprávnění Péče o dítě do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost).

Zkouška probíhá ve dvou dnech – první den písemný test, druhý den ústní a praktická zkouška – rozsah zkoušky, písemná část 90  minut, ústní část 1,5 hodiny.

Povinnou součástí státní zkoušky je vypracování písemné přípravy pro ověření kompetence Uplatňování metod a forem  a její zaslání nejpozději 7 dní před konáním státní zkoušky. Zadání bude upřesněno po přihlášení, resp. v pozvánce ke zkoušce. Při vyšším počtu přihlášených účastníků možnost rozšíření termínů zkoušky.

 

Více informací: +420 737 251 409 (po – pá 8:00 – 16:00), tereza@zretel.cz

 

Místa konání, termíny a přihlášky (další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název zkoušky):

Cílová skupina Název Místo konání Termín
 • Zkouška profesní kvalifikace
Profesní zkouška – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Brno – Lingua Centrum 19.11.2021-20.11.2021
 • Zkouška profesní kvalifikace
Profesní zkouška – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Frýdek-Místek – Národní dům 10.12.2021-11.12.2021
 • Zkouška profesní kvalifikace
Profesní zkouška – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Praha 18.02.2022-19.02.2022

 

Absolvovali jste rekvalifikační kurz či zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a potřebujete prohloubit svoje vědomosti či dovednosti a dále se rozvíjet?

Připravili jsme pro Vás nabídku dalšího vzdělávání chův ve formě ONLINE webinářů na klíčová témata Vaší profese:

 

Místa konání, termíny a přihlášky (další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název kurzu):

Cílová skupina Název Místo konání Termín
 • Chůva
Jak podporovat vývoj zdravého sebevědomí u nejmenších dětí ONLINE – webinář 30.09.2021
 • Chůva
Laskavost a empatie ve výchově nejmenších dětí ONLINE – webinář 12.10.2021
 • Chůva
Přehled speciální pedagogiky pro chůvy ONLINE – webinář 18.10.2021
 • Chůva
Adaptace dětí v dětských skupinách ONLINE – webinář 21.10.2021
 • Chůva
Asertivita pro chůvy v dětských skupinách a domácnostech ONLINE – webinář 15.11.2021
 • Chůva
Pozitivní týmová spolupráce v dětských skupinách ONLINE – webinář 23.11.2021
 • Chůva
Problémové chování dětí předškolního věku ONLINE – webinář 08.12.2021