1. Polytechnická výchova a vzdělávání v mateřské škole

2. Sborník námětů – Polytechnická výchova a vzdělávání v mateřské škole

3. Stavebnice a pomůcky

4. Polytechnické dovednosti

Osnovy poučení dětí MŠ o bezpečnosti