č. akreditace MSMT: 24559/2018-2-847

 

Hodinová dotace: 16 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Vzdělávací program je rozdělen do šesti hlavních částí: sebereflexe, kooperace, komunikační dovednosti, řešení problémů, prevence syndromu vyhoření a týmová spolupráce. Pedagogové získají možnost hlubšího sebepoznání. Osvojí si metody přístupu k dětem i ke svému okolí. S využitím dramatizace budou pedagogové rozvíjet komunikační dovednosti, schopnost naslouchání, asertivní jednání, poskytování zpětné vazby, zvládání kritiky, ale i schopnost říkat NE. Pedagogové odhalí nefunkční postupy při řešení problému, osvojí si metody formulace problému, jejich asertivního řešení nebo efektivní stanovení cílů.

 

Cíle školení:

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů z pohledu potřeb vlastní osobnosti i z pohledu potřeb pedagogické činnosti ve škole, tzn. prohloubení pedagogických kompetencí v oblasti podpory osobnostně sociálního rozvoje dětí.

 

Cílová skupina:

asistenti pedagoga, pedagogové volného času, speciální pedagogové, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé MŠ, učitelé ve speciálních školách, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení a učitelé uměleckých odborných předmětů ZUŠ, SUŠ a konzervatoří