Zde naleznete aktuální seznam všech našich školení a kurzů akreditovaných MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení pro celý Váš pracovní týmkontaktujte nás a my Vám zašleme podrobnou anotaci školení nebo připravíme již konkrétní nabídku.

Pokud chcete, abychom Vám sami vybrali školení pro Vás, dle Vašich tematických požadavků, použijte nezávazný poptávkový formulář.

 

Seznam akreditovaných školení pro veřejnou správu:

Hodnocení ředitelů škol a školských zařízení
Komunikace s občany se sluchovým postižením
Prevence syndromu vyhoření
Přestupkové řízení v praxi dle zákona číslo 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Úřední korespondence (formální úprava dle normy ČSN 01 6910)
Vybrané okruhy správního řádu v praxi územních samospráv dle aktuální judikatury
Zřizování škol a školských zařízení

 

 

Kromě školení nabízíme vedení komunikačních aktivit ve Vašem týmu, jako např. facilitace a council.