č. akreditace MSMT: 29079/2017-2-1232

 

Hodinová dotace:  8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Školení nabídne pohled na předškolní vzdělávání jako prostor pro rozvoj polytechnických dovedností žáků prostřednictvím přirozeného učení, sebeobsluhy, práce s nástroji a hry s hračkami.

Představí způsoby, jak zapracovat toto téma do školního vzdělávacího programu. Účastníci získají náměty na hry s kostkami a stavebnicemi (rozvoj dětské stavby, jemná motorika, materiály, plošné konstruování, mozaiky, stavebnice, instrukce, návody, plánky) i obecnější tipy pro podporu polytechnické výchovy (dílny, ponky, keramika, odpadové materiály, práce dospělých, exkurze, výstavy, soutěže, spolupráce).

 

Cíle školení:

Cílem semináře je představit polytechnické vzdělávání jako lákavou a pro děti vysoce zajímavou součást předškolního vzdělávání. Školení přiblíží učitelům MŠ polytechnické vzdělávání v celé jeho šíři a přesvědčí je, že jejich přístup k polytechnickým aktivitám ovlivní dítě do budoucna. Nabídne také nové náměty, metody a pomůcky vedoucí k rozvoji technických zájmů a dovedností dětí.

 

Cílová skupina:

učitelé MŠ