č. akreditace MSMT: 27325/2015-1-812

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář je zaměřen na seznámení s modelem kooperativního učení, které vede k podpoře společného (inkluzivního) vzdělávání. Školení představí základní znaky tohoto výukového uspořádání a zejména pozitivní vzájemnou závislost, podmínky k realizaci, kladením cílů v sociální rovině a jejich reflexi. Představíme si aspekty skupinové dynamiky, popíšeme si roli učitele jako průvodce a kouče a způsob vedení třídy při kooperativních úkolech. Vyvodíme pozitivní dopady kooperativního učení, ale přiblížíme si také rizika z tohoto způsobu práce plynoucí. Nahlédneme na různá uspořádání kooperativní výuky, způsoby dělení do skupin a další práci s nimi a vyzkoušíme si několik kooperativních technik.

 

Cíle školení:

Účastníci se seznámí s modelem kooperativního učení, s jeho základními principy, podmínkami realizace, rolí učitele v tomto výukovém uspořádání a s aspekty skupinové dynamiky. Vyzkouší si plánování cílů v sociální oblasti a jejich následnou reflexi. Vyzkouší si několik konkrétních technik využitelných při kooperativním uspořádání výuky. Kooperativní vzdělávání svým charakterem odpovídá principům inkluzivního vzdělávání.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

Pro objednání a cenovou nabídku nás kontaktujte.